Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı

2016-12-31
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak iktisatçılar bu süreçte ekonomik bireylerin istikrarlı ve tutarlı tercihlerinin olduğunu ve bu tercihlerin sadece bireysel hususi menfaatler tarafından etkilendiğini varsayarlar. Mekanizma tasarımı çalışmaları bu önkoşul altında ekonomik kurumlar ve bu kurumların düzenlenmesi hakkında bir düşünme yöntemidir. Mekanizma tasarımı problemlerinde bireylerin kendilerine sunulan teşvik edici seçenekler içinden rasyonel olarak tercihlerine göre en iyi seçimi yapacağı şartı konulur. Fakat insanların her zaman tahmin edildiği gibi teşviklere cevap vermediği ve karar alma süreçlerinde davranışsal farklılıklar gösterdiği yapılan kontrollü deneysel çalışmalar tarafından ortaya konulmuştur. Bu çalışmada öncelikle deneysel çalışmalarda gözlemlenen davranışsal farklılıklar detaylı olarak incelenecek ve bu davranışsal farklılıkların mekanizma tasarımı problemi ve sonuçları üzerine olan etkileri gösterilecektir.
Citation Formats
S. Küçükşenel, “Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59546.