Türkiye'de işgal: kamusal alanların müştereklere dönüşümü deneyimi

2015-12-01

Suggestions

Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Türkiye'nin modernleşme sürecinde kamusal mekanın oluşum ve dönüşümü
Gurallar, Yeşilkaya Neşe(2003)
Bu araştırmada kamusal mekanın dönüşümü Beyazıt Meydanı üzerinden ele alınmıştır. Beyazıt Meydanı kentsel mekan kullanımı bakımından içe dönük geleneksel avludan (bugün varolmayan Beyazıt Camii dış avlusundan - yani \"harem\"inden) kentsel meydana geçiş (katılış) sürecine bir örnek oluşturmaktadır. Beyazıt Meydanında yaşanan önemli dönüşümün başlangıcı 19.yüzyılın ilk yarısına ve özellikle II.Mahmut\'un Yeniçeriliği kaldırışıyla gerçekleşen kentsel müdahalelere denk düşmektedir. İstanbul kent tarihi yazımı ...
Türkiye Büyük Burjuvazisinin Anatomisi
Şen, Mustafa (1995-05-01)
Urbanization and social thought in Turkey
Özaksoy, Gonca; Ecevit, Mehmet Cihan; Department of Sociology (2005)
Each social thought has reflection in space. Especially, the urban space becomes the transformer for these thoughts; ideologies. Material activities and the ideological concepts of social processes are related to space. In fact, they need to be embodied within the very dynamics of space. To see the effects of ideologies within urban space, there is a need for analyzing the urbanization in terms of social thought Therefore, in order to understand social phenomena, it is also important to conceive their spati...
Türkiye'de Çocuk Yoksulluğunun Dinamikleri
Dayıoğlu Tayfur, Meltem(2014-12-31)
Citation Formats
H. İ. Rittersberger, “Türkiye’de işgal: kamusal alanların müştereklere dönüşümü deneyimi,” Ayrıntı, pp. 63–73, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87137.