Hide/Show Apps

Türkiye'nin modernleşme sürecinde kamusal mekanın oluşum ve dönüşümü

2003
Gurallar, Yeşilkaya Neşe
Bu araştırmada kamusal mekanın dönüşümü Beyazıt Meydanı üzerinden ele alınmıştır. Beyazıt Meydanı kentsel mekan kullanımı bakımından içe dönük geleneksel avludan (bugün varolmayan Beyazıt Camii dış avlusundan - yani \"harem\"inden) kentsel meydana geçiş (katılış) sürecine bir örnek oluşturmaktadır. Beyazıt Meydanında yaşanan önemli dönüşümün başlangıcı 19.yüzyılın ilk yarısına ve özellikle II.Mahmut\'un Yeniçeriliği kaldırışıyla gerçekleşen kentsel müdahalelere denk düşmektedir. İstanbul kent tarihi yazımı 19.yüzyılın ikinci yarısına ağırlık verirken, 1826 yılında Seraskerlik Meydanı olan Beyazıt Meydanı, modern anlamda bir kamusal mekanın oluşumu adına erken bir örnek teşkil etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte, Beyazıt Meydanı imparatorluğa ve yeni orduya ait temsillerin gerçekleştiği bir sahne olmakla kalmamış, gelişmekte olan modern kamu yaşamının da canlı bir merkezi olmuştur.