AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME)

2014-02-01
Citation Formats
H. E. Gürsoy Erdenay, “AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME),” pp. 87–91, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87332.