AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME)

2014-02-01
Sosyoloji Konferansları

Suggestions

HİKÂYE KİTABI OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÇEVRE YÖNELİKTUTUMLARINA ETKİSİ
Altun, Dilek; Ulusoy, Mustafa (null; 2019-05-15)
Ahıska Türklerinin Dünü Bugünü ve Yarını
Aydıngün, Ayşegül (2013-01-01)
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF POSSIBLE PRODUCTION MECHANISMS OF HYDRATE FORMATION
Engüçlü, Hasan Hüseyin; Parlaktuna, Mahmut; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2021-9-10)
In this study, temperature, pressure and mole values of methane hydrate formation and dissociation are analyzed using different production methods under laboratory conditions. During the experiments, a cylindrical high-pressure hydrate cell in a constant temperature room was used. In order to provide the real field conditions of the hydrate reservoirs, methane gas was injected at high pressure into the cell filled with sand and water at low temperatures, and the hydrate reservoir was formed in a 21.2 *liter...
AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
HİDROKSİAPATİT İSKELELERİN OSTEOJENİK HÜCRELERİN ÜÇ-BOYUTLU PERFÜZYON KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPISAL OPTİMİZASYONU
Tezcaner, Ayşen(2017-12-31)
HİDROKSİAPATİT İSKELELERİN OSTEOJENİK HÜCRELERİN ÜÇ-BOYUTLU PERFÜZYON KÜLTÜRÜNE YÖNELİK YAPISAL OPTİMİZASYONU
Citation Formats
H. E. Gürsoy Erdenay, “AHISKA TÜRKLERI: ULUSÖTESI BIR TOPLULUK -ULUSÖTESI AILELER (İNCELEME),” Sosyoloji Konferansları, pp. 87–91, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87332.