İletişim Kanallarını Kullanarak, Üniversitelerde Yeşil Yönetim Sürecinin Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme.

2019-04-28
Erden, Nazif Kutay
Koçak, Rahime Dilek
Citation Formats
N. K. Erden and R. D. Koçak, “İletişim Kanallarını Kullanarak, Üniversitelerde Yeşil Yönetim Sürecinin Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme.,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87792.