Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek

2013-03-14

Suggestions

Challenges of coastal resort towns regarding second home developments: Challenges of coastal resort towns regarding second home developments : the case of Ayvalık
Gülcan, Meltem; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Urban Design in City and Regional Planning Department (2013)
Second homes have been rapidly increasing throughout the world, especially in high amenity landscapes due to increasing mobility, greater leisure time after retirements and development of transportation means. Second home development in Turkey has been accelerated in the Mediterranean and Aegean coastal resorts especially after the 1980s. Fascination of rural environments, low cost of living and accommodation for holiday, considering second homes as investments and future permanent homes after retirements, ...
Comparative analysis of post industrial dockland transformation initiatives: guidance for policy for the haydarpaşa port and surroundings
Urkun Bowe, İlknur; Ersoy, Melih; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2008)
Urban transformation initiatives are interventions that aim to manage urban change. Evolving from slum clearance and renewal, these initiatives took different forms throughout the century, in accordance with their social, economic and spatial contexts. The dominant urban context of the late 20th and early 21st century being deindustrialization and decentralization, urban redevelopment and regeneration initiatives became the highlights of urban policy. Alongside the ever-transforming residential neighborhood...
Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-2
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1996-02-01)
Kent Estetiğinin Oluşumu Üzerine Notlar-1
Keskinok, Hüseyin Çağatay (1995-08-01)
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87999.