Yeni Nesil Yarışmalar

2010-06-01
Konsept Projeler

Suggestions

Yeni Nesil Pazarlama Araştırmalarının ve Bulgularının Tasarım Disiplini Ekseninde İncelenmesi
Yorulmazel, Aslı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Pazarlama 2.0’dan sonra Pazarlama 3.0 ile karşı karşıyayız. Nedir Pazarlama 3.0? Markası ile iletişim kuran, markalardan bir ürün değil, ürün ile bütünleşmiş bir deneyim bekleyen ve gittikçe gücü elinde toplayan yeni nesil tüketiciyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tüketiciler evrildikçe, araştırma sahalarında tüketici araştırmalarının yer aldığı disiplinlerin de araştırma sahalarını genişletmeleri ve disiplinlerini yeni tekniklerle beslemeleri zorunlu hale gelmektedir. Tüketici ya da diğer bir dey...
Yeni Nesil Annelik: Etkinlik Annelerinin Instagram Vasıtası ile Ürettiği Pratikler
Özçelik, Ayşegül; Beikzadeh, Atefeh; Töre Yargın, Gülşen (null; 2019-09-10)
Yeni Nesil Çoklu Taşıyıcılı Kipleme Çeşitlerinin Yükselteç Doğrusalsızlığı Altında Karşılaştırılması
Üçüncü, Ali Bulut; Yılmaz, Ali Özgür (null; 2016-05-19)
Designing for the new generation workspaces: considerations of designers
Şimşek Çağlar, Pınar; Kaygan, Harun; Department of Industrial Design (2018)
Along with the changes in information and communication technologies, working without time and location constraints, which is also called as new ways of working, has necessitated a revision of the physical workspaces. In order to make the new ways of working and the workspaces compatible, creating 'the new generation workspaces' has become a common trend. Although the topic has gained an importance in academic studies, none of them have dealt with furniture used in such spaces as an important actor in the c...
Analysis and evaluation of HFO2 based resistive RAM devices for new generation non-volatile memories
Tekin, Serdar Burhan; Bek, Alpan; Kalem, Şeref; Department of Micro and Nanotechnology (2018)
The objective of this thesis is to investigate the most suitable embedded non-volatile memory (eNVM) cell for the 28 nm and below CMOS technology. HfO2 based resistive RAM (RRAM) memories are one of the most important candidates for new generation eNVMs due to their compatibility, reliability, low power consumption and high speed operation. In the scope of this thesis, several HfO2 based memory stacks were built and characterized by optical and electrical characterization methods. Raman and X-Ray diffractio...
Citation Formats
H. Gürsu, “Yeni Nesil Yarışmalar,” Konsept Projeler, pp. 146–150, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88360.