Yeni Nesil Çoklu Taşıyıcılı Kipleme Çeşitlerinin Yükselteç Doğrusalsızlığı Altında Karşılaştırılması

2016-05-19
24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU (2016)

Suggestions

Yeni Nesil Pazarlama Araştırmalarının ve Bulgularının Tasarım Disiplini Ekseninde İncelenmesi
Yorulmazel, Aslı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Pazarlama 2.0’dan sonra Pazarlama 3.0 ile karşı karşıyayız. Nedir Pazarlama 3.0? Markası ile iletişim kuran, markalardan bir ürün değil, ürün ile bütünleşmiş bir deneyim bekleyen ve gittikçe gücü elinde toplayan yeni nesil tüketiciyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tüketiciler evrildikçe, araştırma sahalarında tüketici araştırmalarının yer aldığı disiplinlerin de araştırma sahalarını genişletmeleri ve disiplinlerini yeni tekniklerle beslemeleri zorunlu hale gelmektedir. Tüketici ya da diğer bir dey...
Analysis and evaluation of HFO2 based resistive RAM devices for new generation non-volatile memories
Tekin, Serdar Burhan; Bek, Alpan; Kalem, Şeref; Department of Micro and Nanotechnology (2018)
The objective of this thesis is to investigate the most suitable embedded non-volatile memory (eNVM) cell for the 28 nm and below CMOS technology. HfO2 based resistive RAM (RRAM) memories are one of the most important candidates for new generation eNVMs due to their compatibility, reliability, low power consumption and high speed operation. In the scope of this thesis, several HfO2 based memory stacks were built and characterized by optical and electrical characterization methods. Raman and X-Ray diffractio...
Yeni Nesil Güneş Enerjili Araçlar İçin Gövde Optimizasyonu.
Konukseven, Erhan İlhan(2011-12-31)
Designing for new generation electronic musical instruments: Strategies to improve interaction, user experience and live performance
Öke, Ethem Hürsu; Pedgley, Owaın Francıs; Şener Pedgley, Bahar; Department of Industrial Design (2020-10-30)
Since the turn of the 21st century, ground-breaking advancements in technology have led to the emergence of a completely new ‘species’ of electronic musical instrument. These instruments, which are heavily driven or dependant on technology, have been accompanied by an interdisciplinary movement in the field of musical instrument research and design, interconnecting music-making to disciplines including, but not limited to, industrial design, interaction design, user experience (UX) design, computer sc...
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Citation Formats
A. B. Üçüncü and A. Ö. Yılmaz, “Yeni Nesil Çoklu Taşıyıcılı Kipleme Çeşitlerinin Yükselteç Doğrusalsızlığı Altında Karşılaştırılması,” presented at the 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU (2016), Zonguldak, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84136.