Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması

2017-12-01
Karabaş, Tolga
Meral, Fatma Sedef
Özdemir, Rüstem Ozan
Nartok, Yusuf Mahir
Karaaslan, Mert
Bu çalışmada, bir savunma sanayi şirketindeki satın alınan malzemelerin envanter yönetim sistemi ve bu sistemdeki problemler ele alınmıştır. Proje kapsamında ilgilenilen sistem, malzeme taleplerinin açılmasından malzemelerin üretim atölyelerine aktarılmasına kadar geçen süreçleri içermektedir. Uygun zamanda ve miktarda tedarik edilen malzemeler, sözleşme üzerine üretim yapan şirket için hayati önem arz etmekte ve tedarikteki olası gecikmeler şirket için prestij kaybının yanı sıra büyük maddi yük oluşturabilmektedir. Mevcut sistemin analizi sonucunda dört ana problem belirtisi saptanmıştır: düşük “envanter devir oranı”, gerçeği yansıtmayan “fire oranı”, tedarik sürelerinin rassallığından dolayı malzemelerin planlanan teslim tarihlerine göre “gecikme”leri ve satınalma onaylarının “şirket içi bekleme” süreleridir. Bu çalışmada; bu belirtilerin yol açtığı Ana Üretim Çizelgesinde yapılan değişiklikler, üretimde malzeme eksikliğinden dolayı yaşanan aksaklıklar, proje teslimlerinde gecikmeler gibi problemlerin hafifletilmesini amaçlayan malzeme envanter yönetiminin yeniden tasarlanması ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, envanter devir oranlarını arttıracak, toplam malzeme elde tutma ve sabit sipariş maliyetlerini, malzeme kıtlığı olasılığını ve bozulan malzeme miktarını azaltacak malzeme envanter yönetimi için bir karar destek sistemi önermektir. Bu amaçla, yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve sonuçları mevcut sistemle kıyaslanmıştır. Malzemelerin tipleri ve raf ömürleri göz önünde bulundurularak, uygun sipariş büyüklükleri ve zamanlamaları sezgisel yaklaşımlar ve matematiksel modellerle belirlenmiştir. Daha sonra ise önerilen sistemile mevcut sistem, hem geçmiş veri ile hem de Monte Carlo Benzetimi kullanılarak ileriye dönük veri ile test edilmiştir.
Endüstri Mühendisliği

Suggestions

A two-echelon inventory model with stock-dependent demand and variable holding cost for deteriorating items
Pervin, Magfura; null, null; Kumar Roy, Sankar; Wilhelm Weber, Gerhard (American Institute of Mathematical Sciences (AIMS), 2017)
In this study, we develop an inventory model for deteriorating items with stock dependent demand rate. Shortages are allowed to this model and when stock on hand is zero, then the retailer offers a price discount to customers who are willing to back-order their demands. Here, the supplier as well as the retailer adopt the trade credit policy for their customers in order to promote the market competition. The retailer can earn revenue and interest after the customer pays for the amount of purchasing cost to ...
Analyzing the effects of inventory cost setting rules in a disassembly and recovery environment
Akcali, Elif; Bayındır, Zeynep Pelin (Informa UK Limited, 2008-01-01)
In this study we consider a disassembly and recovery facility receiving end-of-life products and facing demand for a specific part that is disassembled from the product and then recovered. The disassembly and recovery operations can be either performed before hand, or upon customer arrival. In the latter case, a discount on the selling price is applied to compensate the customer for waiting for the completion of the disassembly and recovery operations. One of the dificulties faced in planning for such a sys...
Optimal pricing and ordering policy for non-instantaneous deteriorating items under inflation and customer returns
Ghoreishi, M.; Mirzazadeh, A.; Weber, Gerhard Wilhelm (Informa UK Limited, 2014-01-01)
This paper deals with an economic production quantity inventory model for non-instantaneous deteriorating items under inflationary conditions considering customer returns. We adopt a price-and time-dependent demand function. Also, the customer returns are considered as a function of both price and demand. The effects of time value of money are studied using the Discounted Cash Flow approach. The main objective is to determine the optimal selling price, the optimal replenishment cycles, and the optimal produ...
Analysis of an inventory system under supply uncertainty
Gullu, R; Onol, E; Erkip, N (Elsevier BV, 1999-03-20)
In this paper, we analyze a periodic review, single-item inventory model under supply uncertainty. The objective is to minimize expected holding and backorder costs over a finite planning horizon under the supply constraints. The uncertainty in supply is modeled using a three-point probability mass function. The supply is either completely available, partially available, or the supply is unavailable. Machine breakdowns, shortages in the capacity of the supplier, strikes, etc., are possible causes of uncerta...
Supplier Selection For Assembly Components Under Lead Time Uncertainty
Kürekci, Zeynep; Gürel, Sinan; Department of Industrial Engineering (2022-2)
Supplied components constitute a great majority of companies’ total cost and supplier selection is one of the key operations of supply chain management in the competitive world. In this study, our main concern is to start assembly processes of an aircraft company at the planned starting date by receiving components that are required for each process on time. We decide on which components will be ordered from which suppliers under scenario based supplier lead times. The aim is to minimize total cost resultin...
Citation Formats
T. Karabaş, F. S. Meral, R. O. Özdemir, Y. M. Nartok, and M. Karaaslan, “Bir Savunma Sanayi Şirketinde Malzeme Envanter Yönetim Sisteminin Yeniden Tasarlanması,” Endüstri Mühendisliği, pp. 3–19, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/3_5.pdf.