Fırat Ergin

E-mail
fergin@metu.edu.tr
Department
Department of Aerospace Engineering
Improving the Load Carrying Capacity of Highly Tapered Laminates
Ergin, Fırat; Kayran, Altan (2024-02-08)
Kat düşme bölgelerindeki artan gerilimler, katman ayrılmasına neden olur ve çok sayıda katın kısa mesafede sonlandırıldığı kompozit parçaların mukavemetini azaltır. Bu çalışmada, yüksek oranda konikleştirilmiş lamine kompo...
Katman Azaltma Bölgelerinde katman Ayrılması Başlangıcının Geciktirilmesinde Kalınlık Boyunca Basınç Gerilmesinin Uygulanması
Ergin, Fırat; Kayran, Altan (2023-10-06)
Kat sonlandırma bölgeleri, havacılık ve uzay endüstrisinde kullanılan lamine kompozit yapıların kaçınılmaz parçalarıdır ve yapıdaki malzeme süreksizliklerinden dolayı hasarın erken başlamasından sorumludurlar. Bu nedenle k...
Yüksek Konik Laminatlarda Katman Ayrılmasının İncelenmesi
Ergin, Fırat; Kayran, Altan (2023-09-14)
Lamine bir kompozit parçadaki çok sayıda ardışık kat sonlandırması, oldukça konik yapılara neden olur ve kat düşüşleri olarak da adlandırılan kat sonlandırma konumları, yüksek tabakalar arası gerilimden kaynaklanan katmanl...
Değişen Kademeli Mesafelerin Konik Laminatların Yük Taşıma Kapasitesine Etkisinin İncelenmesi
Ergin, Fırat; Kayran, Altan (2023-05-26)
Rüzgar türbini yapılarındaki uygun katlar, ağırlık tasarrufu ve maliyet düşürme amacıyla sonlandırılmıştır. Ancak bu kat sonlandırma konumları lamine kompozitlerin mukavemetini azaltır. Birçok araştırmacı konik yapılarda h...
YÜKSEK DERECEDE KONİK LAMİNATLARIN YÜK TAŞIMA KAPSİTELERİNİN İNCELENMESİ
Ergin, Fırat; Kayran, Altan (2022-09-16)
Yüksek derecede konik laminatlar özellikle kısa mesafede çok fazla katman azaltması gerekli olan kompozit yapılarda kullanılır. Yüksek konik açısı ve katmanlardaki süreksizlikten dolayı erkenden oluşan katmanlar arası ayrı...
Citation Formats