Ayna Klinik Psikoloji Dergisi

Other Title
[Ayna Dergisi]
ISSN
2148-4376
Publisher
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Creative Work Editor
Gençöz, Tülin
Language
English
Metadata
Volume 10
10, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 9
9, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 8
8, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 7
7, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 6
6, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 5
5, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 4
4, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 3
3, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 2
2, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Volume 1
1, Ayna Klinik Psikoloji Dergisi
Description - English
AYNA Clinical Psychology Journal provides the readers with some comprehensive knowledge that can be applied on the practical and theoretical fields of clinical psychology. The journal publishes material relevant to any aspect of clinical psychology and clinical practice, from different disciplines of psychology and social science disciplines (e.g., philosophy, psychiatry, sociology, anthropology), providing that it covers psychology literature and presents some discussion or suggestions that are applicable in the field of clinical psychology. There is no restriction on research methods; both quantitative and qualitative research studies are welcomed. The journal publishes four types of articles, which are research articles, review articles (preferably enriched by some case examples), artwork analysis (analyses of a film, music, theatre etc.), and case reports studies. AYNA Clinical Psychology Journal is a peer-reviewed journal, publishing three issues annually. From time to time, the journal publishes special issues on topics relevant to the stated goals and scope of the journal.
Description - Turkish
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, araştırmacı ve uygulamacılara Klinik Psikolojinin teorik ve uygulamalı alanları hakkında kapsamlı bilgiler sunan süreli bir yayındır. Derginin temel misyonu, ülkemizdeki psikoloji temelli literatürü zenginleştirmek, doğrudan veya disiplinlerarası bir bakış açısıyla Klinik Psikoloji konularına yönelik bilgi düzeyini ilerletmek ve büyütmektir. Bu yolculukta geniş bir perspektiften bakarak, ülkemizde yürütülen Klinik Psikoloji uygulama ve değerlendirmelerine destek sağlayacak çalışmaların kalitesini ve paylaşımını arttırmayı hedeflemektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi'ne, psikoloji alan yazınını barındıran ve klinik çalışma ve uygulamalara dair tartışma ve/veya öneriler sunan, klinik psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin diğer alt alanlarından ve sosyal bilimlerden gelen özgün yazılar kabul edilmektedir. Bu yazılara ilişkin herhangi bir yöntem ve metodoloji kısıtlaması bulunmamakta, nitel ve nicel yöntemlerle yürütülmüş çalışmalara yer verilmektedir. Dergide kuramsal derleme (tercihen vaka çalışması ile desteklenmiş), araştırma makalesi (niceliksel veya niteliksel araştırma yöntemleri ile yürütülmüş), eser incelemesi (film, kitap, müzik, tiyatro vb.) ve vaka sunumu türlerinde çalışmalara yer verilmektedir. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, çift-kör hakemli bir dergidir ve yılda 3 sayı (şubat, haziran, ekim) olarak yayınlanmaktadır. Kimi zaman derginin çalışma amaçlarına ve içeriğine uygun olarak özel sayıya da yer verilir.
Citation Formats