Issue 3

Issue Number
3
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
ABD hegemonyası ve bölgesel modelleme politikası
Ateş, Davut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla uluslararası sistem tek kutuplu bir niteliğe dönüşmüştür. Tek kutuplu sistemin lider ülkesi ABD’nin yeni dünya düzenini sağlayabilmek için kullandığı birçok araçt...
Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunların iş araştırma stratejileri
Baş, Türker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, Türkçe yazında oldukça az araştırılan konulardan birisi olan iş araştırma süreci ile bu süreçte kullanılan bilgi kaynakları ve söz konusu kaynakların kullanım yoğunluğu incelenmiştir. Bu çerçevede kapsamlı od...
Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri
Eryılmaz , Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye’deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli ...
Investigating the factors affecting total entrepreneurial activities in Turkey
Özdemir , Özlem; Karadeniz , Esra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
This study investigates the effects of demographic characteristics of individuals (age, gender, income level, education level, and work status) and their perceptions about themselves (networking, fear of failure, alertness...
Citation Formats