ABD hegemonyası ve bölgesel modelleme politikası

Download
2011-12-1
Ateş, Davut
1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla uluslararası sistem tek kutuplu bir niteliğe dönüşmüştür. Tek kutuplu sistemin lider ülkesi ABD’nin yeni dünya düzenini sağlayabilmek için kullandığı birçok araçtan biri de ‘‘bölgesel modelleme’’dir. Belirli bir bölgedeki bir ülkenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel göstergelerde model haline getirilerek; bölgedeki diğer ülkelerin toplumsal ve siyasal düzenlerinin buna göre yeniden düzenlenmeye, buna bağlı olarak hegemonik gücün dünya ölçeğinde yönetim kabiliyetinin yükseltilmeye çalışılması, uluslararası ilişkilerde yeni bir olgudur. Bu çalışmada, hegemon ik bir politika olarak ‘‘bölgesel modelleme’’kavramlaştırılmaya çalışılmıştır.

Suggestions

ABD örneği’nde üçüncü yol: Yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma
Gül, Hüseyin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
ABD’de Clinton Yönetimi’nce uygulanan üçüncü yol politikalar Keynesçi refah devleti uygulamalarında ve sosyal haklar alanında gerilemelere yol açmıştır. Ancak, bu politikalar çalışma refahı modelinin yerleşmesini ve bireysel sorumluluk vurgusunun artmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, üçüncü yol yaklaşımda, çalışabilir yoksulların insan sermayelerini arttıracak ve genel olarak kişileri ‘yapabilir kılacak’ bir devlet anlayışı ortaya konmuştur. Ayrıca, toplumsal adalet yerine hakkaniyet; gelir eşitliği ve minim...
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya Dış Yardımı
Tür Küçükkaya, Özlem; Şahin, Fethi Kurtiy; Göçer Akder, Derya(2018-12-31)
Bu proje Türkiye’nin özellikle 2000’lerde artan fakat çok daha önceden başlamış olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya dış yardımını ampirik ve kavramsal olarak ele alacaktır. Türkiye diğer bölge dışı aktörlere nazaran bu bölgede dış yardım konusunda yeni bir aktör sayılabilir. 2000’lerde bölgeyle olan iktisadi bağları güçlendikçe bölgeye yönelik dış yardımı da artmıştır. Bu bölgeyle gittikçe gelişen ilişkiler ve bölgeye olan genel ilgi AKP’nin iktisadi ve ideolojik vizyonuyla uyumlu olmuştur. AKP kendisini özell...
Amerikan basınında Lozan Konferansı ve Ermeni sorunu
Ünlü Bilgiç, Tuba (2014-01-01)
I. Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra da bazı Ermenilerin Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde devlet kurma isteği ve çabası devam etmiş; Lozan Konferansı bu açıdan son bir şans olarak görülmüştür. Bu amaca ulaşabilmek için de ABD’nin desteğini kazanmayı hedeflemişlerdir. Yoğun bir propaganda faaliyeti yürüterek Amerikan yönetiminin kendi istedikleri çizgide politika izlemesini sağlamak üzere kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışmışlardır. Bu makale söz konusu propaganda faaliyetleri çerçevesinde Amerikan b...
Yeni Abd Ulusal Uzay Politikası Ve Uzay Alanında Uluslararası İşbirliği İçin Engeller Ve Fırsatlar
Seçkin, Başar (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2012)
Bu makalede, uzay alanında işbirliğine engel olan başlıca uluslararası düzenlemeler tanıtılmış, ABD’nin 2010 yılında açıkladığı ulusal uzay politikası incelenmiş ve uzay alanında faaliyet gösteren ülkeler açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu politikaya bağlı olarak oluşan uluslararası işbirliğine yönelik fırsatlar tanıtılmıştır.
Nation-building among five rings: Nationalism and Olympics in early republican Turkey
Yavuz, Yavuz; Tokluoğlu, Ayşe Ceylan; Department of Sociology (2021-9)
The main objective of this research is to explore the role of international sports during the nation-building process of the early years of Republican Turkey. Sports, due to their competitive and emotive characteristics, provide suitable platforms for the revealing of nationalist sentiments. While sport is a modern construct, it is possible to trace references to pre-modern leisure activities in terms of the creation of narratives around sports. International sports events establish spaces of encounter for ...
Citation Formats
D. Ateş, “ABD hegemonyası ve bölgesel modelleme politikası,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 38, no. 3, pp. 191–216, 2011, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/417.