Hide/Show Apps

ABD hegemonyası ve bölgesel modelleme politikası

Download
2011-12-1
Ateş, Davut
1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla uluslararası sistem tek kutuplu bir niteliğe dönüşmüştür. Tek kutuplu sistemin lider ülkesi ABD’nin yeni dünya düzenini sağlayabilmek için kullandığı birçok araçtan biri de ‘‘bölgesel modelleme’’dir. Belirli bir bölgedeki bir ülkenin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel göstergelerde model haline getirilerek; bölgedeki diğer ülkelerin toplumsal ve siyasal düzenlerinin buna göre yeniden düzenlenmeye, buna bağlı olarak hegemonik gücün dünya ölçeğinde yönetim kabiliyetinin yükseltilmeye çalışılması, uluslararası ilişkilerde yeni bir olgudur. Bu çalışmada, hegemon ik bir politika olarak ‘‘bölgesel modelleme’’kavramlaştırılmaya çalışılmıştır.