Issue 2

Issue Number
2
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Professor Alice H. Amsden - In Memoriam
Şenses, Fikret; Öniş, Ziya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012)
In Memoriam of Alice H. Amsden, who was a Professor of Political Economy at the Massachusetts Institute of Technology died suddenly on March 14, 2012 at the age of 68.
Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme
Aldan, Altan; Üngör, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güç...
Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi
Berker, Ali (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahl...
Vergiler ve Kayıtdışı Ekonomi: Bir Değerlendirme ve Türkiye Örneği
Elgin, Ceyhun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
The Future of Organizational Design: A Forecasting Study
Yıldız, Müge Leyla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Forecasting (future studies in business) is gaining importance worldwide. As the world becomes increasingly global, technological developments have led to increasing uncertainty day by day. Technology, especially informati...
Citation Formats