Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi

Download
2012-8-1
Berker, Ali
Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaklaşık son 30 yıldır devam eden silahlı çatışmanın eğitimsel erişime etkisini incelemektedir. Türkiye’deki silahlı çatışmanın etkilerinin incelenmesinde ortaya çıkabilecek ekonometrik problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla farkların-farkı (F-F) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, çatışma ortamına maruz kalmadaki iller ve kuşaklar arasında gerçekleşen değişkenlik kullanılarak çatışmanın eğitimsel erişime etkileri tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulguları, çatışmaya maruz kalmanın etkilerinin eğitimsel erişimin düzeyine göre değiştiğini işaret etmektedir. Çatışmaya maruz kalmanın ilkokulu bitirme oranını pozitif olarak etkilediği gözlemlenirken, ortaokul ve liseyi bitirme oranlarını negatif olarak değiştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca tahmin edilen negatif etkilerin kadınlar, çatışma ortamına daha uzun süre maruz kalanlar ve tarihsel olarak Kürt nüfusun yoğun olduğu iller için daha güçlü şekilde gerçekleştiğini gösteren bulgular elde edilmiştir.

Citation Formats
A. Berker, “Türkiye’deki Silahlı Çatışmanın Eğitimsel Erişime Etkileri: Bir Nesil Analizi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 39, no. 2, pp. 197–235, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/433.