5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Alanları ve Mühendislik Algı Düzeyine Etkileri

2021-07-10
Aydın, Ganime
Saka, Mehpare
Çakıroğlu, Jale
VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2021)

Suggestions

5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Süreci Becerilerine, Yaratıcılık ve Takım Çalışmasına Etkileri
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale (2021-07-10)
Effectiveness of 5E learning cycle model on hihg school students' understanding of solubility equilibrium concept
Aydemir, Nurdane; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2012)
The purpose of this study was to investigate the effect of instruction based on 5E learning cycle model (LCI) compared to Traditional Instruction (TI) and gender on 11th grade students’ understanding of solubility equilibrium concept, students’ perceived motivation, use of learning strategies, and attitudes towards chemistry. There were 53 students in the experimental group instructed by the LCI and 56 students in the control group instructed by the TI. Solution Concept Test and Science Process Skills Test ...
Effectiveness of 5E learning cycle model on students' understanding of acid-base concepts
Akar, Elvan; Demircioğlu, Hüsniye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2005)
The main purpose of this study was to compare the effectiveness of instruction based on 5E learning cycle model over traditionally designed chemistry instruction on tenth grade students2 understanding of acid-base concepts. Fifty- six tenth grade students from two classes of a chemistry course taught by the same teacher in Atatürk Anatolian High School 2003-2004 spring semester were enrolled in the study. The classes were randomly assigned as control and experimental groups. Students in the control group we...
5E Öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların asit baz konusundaki kavram yanılgılarına etkisi
Pabuçcu, Aybüke; Geban, Ömer (2015-01-01)
The effect of 5E learning cycle and multiple intelligence approach on 9th grade students’ achievement on unit of chemical properties, attitude, and motivation toward chemistry
Tüysüz, Mustafa; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2015)
The current study aimed to explore the effectiveness of based on 5E learning cycle model and Gardner's multiple intelligence theory oriented instructions students’ achievement and their retention level in unit of chemical properties concepts, attitude towards chemistry, and constructs of motivation to learn chemistry when compared with traditional instruction method on ninth grade public Anatolian high school students in Kecioren District of Ankara. The current study was intended in approximately eight week...
Citation Formats
G. Aydın, M. Saka, and J. Çakıroğlu, “5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Alanları ve Mühendislik Algı Düzeyine Etkileri,” presented at the VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER Congress 2021), Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93316.