Department of Mathematics and Science Education, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (216)

Has File(s)
No (210)
Yes (6)

Author
Erbaş, Ayhan Kürşat (21)
Çakıroğlu, Jale (21)
Işıksal Bostan, Mine (19)
Ubuz, Behiye (19)
Öztekin, Ceren (19)

Subject
Mathematics (5)
Attitudes (4)
Education & Educational Research (4)
Education for sustainable development (4)
Nature of science (4)

Date Issued
1991 - 1999 (1)
2000 - 2009 (18)
2010 - 2019 (179)
2020 - 2021 (18)

Recent Submissions

Empirical Studies on the Environmental Problems in the Context of Socioscientific Issues: A Systematic Review
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-09-09)
Investigation of Preservice Science Teacher’s Nature of Science Understanding and Decision Making on Socioscientific Issue through the Fractal Model
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Development of Technology Integration Quality of Preservice Science Teachers via Science Methods Course enhanced by TPACK-IDDIRR Model
Atakan, İskender; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Exploring Work-related well-being of Preschool Teachers in the Period of Covid-19 Pandemic
Gülhan, Meryem; Sevinç, Şerife; Karan, Şeyda; Çetken, Hatice Şebnem; Menteşe, Yeliz (2021-09-06)
The Effects of STEM Activities on 7th Grade Students' Motivational Values Towards Science
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Talking across professional communities: Teacher educator competencies in mathematics and in technology
Alacacı, Cengiz; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2021-07-11)
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinde yaşadıkları güçlüklerin sebeplerine ilişkin görüşleri
Zeytun, Aysel Şen; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2021-07-07)
Mathematical creativity in mathematics textbook: A case study with fractions unit in fifth grade
Adıgüzel, Çağla; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2021-07-07)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zor...
Hava, İklim ve Mevsimler: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgileri
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren (2021-05-21)
Kişisel normları açıklayan faktörler cinsiyete göre değişir mi?
Ateş, Hüseyin; Öztekin, Ceren; Teksöz, Gaye (2021-05-21)
Fen Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Karar Verici Otorite Tercihi
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Bilici, Sedef Canbazoğlu (2021-05-21)
8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Kariyer Seçimlerinin Beklenti-Değer Kuramı Çerçevesinde Nitel Olarak İncelenmesi
Karaca, Elif Ünzile; Öztekin, Ceren; Sungur, Semra (2021-05-19)
Middle School Students’ Informal Reasoning and Argument Quality for Different SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-04-08)
Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi
Öztürk, Nejla; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay; İşler Baykal, Işıl (2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından birid...
Redefining Urbanization: In the Views of University Students
Demirci, Sinem; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye (2020-09-25)
More than half of the population are living in cities and the number is increasing. Interactions of urbanization-migration-environment is becoming a great concern since increase in urbanization accelerates migration and e...
Pre-service science teachers’ perceptions about their technology integration experiences in the science education program: Does willingness to choose the program matter?
Durukan, Alper; Sungur, Semra (Anı Yayıncılık; 2020)
The integration of information and communication technologies (ICT) in the training of pre-service science teachers has an essential place in the literature and promises meaningful outcomes. Therefore, it has become essen...
The Effects Of Problem Solving Strategies On 5Th Grade Students’ Problem Solving Achievement
Kanar, Özge; İşler Baykal, Işıl (null; 2019-12-01)
Examining Science Techer’s Pedagogical Content Knowledge About Circulatory System.
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren (null; 2019-09-06)
Citation Formats