Department of Mathematics and Science Education, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (242)

Has File(s)
No (235)
Yes (7)

Author
Çakıroğlu, Jale (26)
Işıksal Bostan, Mine (22)
Erbaş, Ayhan Kürşat (21)
Öztekin, Ceren (20)
Ubuz, Behiye (19)

Subject
Mathematics (5)
Attitudes (4)
Education & Educational Research (4)
Education for sustainable development (4)
Nature of science (4)

Date Issued
1991 - 1999 (1)
2000 - 2009 (18)
2010 - 2019 (190)
2020 - 2022 (33)

Item Type
Conference Paper (224)
Presentation (9)
Conference (2)

Recent Submissions

Investigating Relationship(s) Between Epistemological Beliefs, Argument Quality and Informal Reasoning in the Context of SSI
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2022-03-28)
Visions of Middle School Students Toward Human-Nature Relationship and COVID-19
Başer, Ceren; Şahin, Elvan (2022-03-16)
Introduction: In a global crisis that the world fed up with all uncertainities due to COVID-19, young people are also affected from the brutality of pandemic with several lockdowns and restrictions. In this sense, the a...
A Case Study on Middle School Students’ Visions of Nature
Başer, Ceren; Şahin, Elvan (2022-03-15)
Introduction: Since the alteration in nature experiences of children might influence their future and ultimately the planet, investigating the visions of young people towards nature become more of an issue. Based upon t...
Empirical Studies on the Environmental Problems in the Context of Socioscientific Issues: A Systematic Review
Uygun, Cansu Başak; Yılmaz Tüzün, Özgül (2021-09-09)
The Effects of STEM Activities on 7th Grade Students' Motivational Values Towards Science
Aydoğan, Berna; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Students’ Views on Project Based Learning Enriched with History of Science Activities
Uçar, Fatma Melike; Sungur, Semra (2021-09-06)
Investigation of Preservice Science Teacher’s Nature of Science Understanding and Decision Making on Socioscientific Issue through the Fractal Model
Adal, Elif Ece; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Development of Technology Integration Quality of Preservice Science Teachers via Science Methods Course enhanced by TPACK-IDDIRR Model
Atakan, İskender; Çakıroğlu, Jale (2021-09-06)
Exploring Work-related well-being of Preschool Teachers in the Period of Covid-19 Pandemic
Gülhan, Meryem; Sevinç, Şerife; Karan, Şeyda; Çetken, Hatice Şebnem; Menteşe, Yeliz (2021-09-06)
This study was conducted to explore the work-related well-being of preschool teachers in the period of Covid-19 Covid19 Pandemic has created new issues in the lives of children, parents, and teachers, which in turn affects...
Eight Grade Students’ Nature of Science Understanding and Their Informal Reasoning on Socioscientific Issues
Irmak, Nesibe Fatma Nur; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (2021-09-02)
Middle School Students' Perceptions of Scientists and Engineers and Their Interest Towards STEM Careers
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çetinkaya Aydın, Gamze; Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren (2021-09-02)
Preservice Middle School Mathematics Teachers’ Statistical Reasoning About Distribution
Akar, Nazlı (2021-08-30)
The instructional goals in statistics education shift from computational skills to conceptual understanding of basic statistical ideas (Franklin et al., 2007). Accordingly, it is expected that people reason with statisti...
Talking across professional communities: Teacher educator competencies in mathematics and in technology
Alacacı, Cengiz; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2021-07-11)
5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Tasarım Süreci Becerilerine, Yaratıcılık ve Takım Çalışmasına Etkileri
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale (2021-07-10)
5E Öğrenme Modelinde Mühendislik Tasarım Süreci Odaklı STEM Uygulamalarının İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Mühendislik Alanları ve Mühendislik Algı Düzeyine Etkileri
Aydın, Ganime; Saka, Mehpare; Çakıroğlu, Jale (2021-07-10)
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Matematik Derslerinde Kullandıkları Çoklu Temsiller
Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (2021-07-09)
Problem DurumuGünümüzde COVID-19 pandemisi sebebiyle birçok ülke gibi ülkemizde de 2019-2020 eğitim öğretim yılının bahar döneminden itibaren yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmiştir. Öğretmen ve öğrenci etkileşi...
Mathematical creativity in mathematics textbook: A case study with fractions unit in fifth grade
Adıgüzel, Çağla; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2021-07-07)
Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme etkinliklerinde yaşadıkları güçlüklerin sebeplerine ilişkin görüşleri
Zeytun, Aysel Şen; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat (2021-07-07)
Kişisel normları açıklayan faktörler cinsiyete göre değişir mi?
Ateş, Hüseyin; Öztekin, Ceren; Teksöz, Gaye (2021-05-21)
Bu çalışmanın amacı, kişisel normları yordayan faktörleri (öz kimlik, temel değerler ve ekolojik dünya görüşü) cinsiyet perspektifinden iki ayrı kavramsal model ile incelemektir. Araştırmaya farklı şehirlerdeki üniversitel...
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale (2021-05-21)
Hızla gelişen günümüz teknolojileri ve yaşanan COVID-19 pandemisi düşünüldüğünde, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurması beklenmektedir. Bu bağlamda, farklılaşan öğrenci ihtiyaçları, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve zor...
Citation Formats