Department of Mathematics and Science Education, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (196)

Has File(s)
No (192)
Yes (4)

Author
Erbaş, Ayhan Kürşat (18)
Ubuz, Behiye (18)
Çakıroğlu, Erdinç (14)
Işıksal Bostan, Mine (13)
Öztekin, Ceren (13)

Subject
Mathematics (5)
Attitudes (4)
Education & Educational Research (4)
Education for sustainable development (4)
Nature of science (4)

Date Issued
1991 - 1999 (1)
2000 - 2009 (17)
2010 - 2020 (178)

Recent Submissions

Bir Erken Cebir Uygulamasının Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Fonksiyonel Düşünme Becerilerine Etkisi
Öztürk, Nejla; Güzeller, Gizem; Saygılı, İlkay; İşler Baykal, Işıl (2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Öğrencilerin ileriki cebir öğrenimleri için onlara ilkokul seviyesinde cebirsel düşünme fırsatları sunmak önemlidir. Fonksiyonel düşünme erken yaşlarda cebirsel düşünmeyi sağlayan alanlarından birid...
Pre-service science teachers’ perceptions about their technology integration experiences in the science education program: Does willingness to choose the program matter?
Durukan, Alper; Sungur, Semra (Anı Yayıncılık; 2020)
The integration of information and communication technologies (ICT) in the training of pre-service science teachers has an essential place in the literature and promises meaningful outcomes. Therefore, it has become essen...
The Effects Of Problem Solving Strategies On 5Th Grade Students’ Problem Solving Achievement
Kanar, Özge; İşler Baykal, Işıl (null; 2019-12-01)
Science Techer’s Pedagogical Content Knowledge Regarding Complex Body System: A Case For Digestive System
Kınık, Elif; Öztekin, Ceren (null; 2019-09-06)
Changes In A Science Teacher’s Pedagogical Practices And Beliefs Following ABI: Onsite Ongoing Professional Support
Erdal, Fatma Nur; Çakıroğlu, Jale (null; 2019-09-02)
Karikatürlerdeki Matematik
Toker, Habibe; Sevinç, Şerife (2019-07-01)
Bu çalışmada; matematik dersinin, matematik öğretmenlerinin, matematik eğitimi ve öğretiminin internette yer alan karikatürlerde nasıl yansıtıldığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ön araştırmanın...
The Impact of an Authentic Intervention on Students’ Proportional Reasoning Skills
ISIKSAL BOSTAN, MINE; AYAN CİVAK, RUKİYE; YEMEN KARPUZCU, SEÇİL; BAKTEMUR, GAMZE (null; 2019-05-10)
Fen Bilimleri Oğretmenlerinin Surdurulebilir Kalkınma Hedefleri Farkındalığı: Bir Durum Calışması
Tatlılıoğlu, Eda; Öztekin, Ceren (2019-05-02)
Erken Orantısal Akıl Yürütmeye Yönelik Varsayıma Dayalı Bir Öğrenme Rotası Geliştirme
Ayan Civak, Rukiye; Isıksal Bostan, Mine; Yemen Karpuzcu, Seçil (2019-04-30)
Orantısal akıl yürütme ilkokul ve ortaokuldaki birçok matematiksel fikrin öğrenilmesi için önem arz eder. Orantısal düşünmenin temeli -tekrarlı toplamadan ziyade- birimleri birleştirme ve birleşik birimleri yineleme beceri...
Investigation of fifth and sixth grade students’ use of strategies and approaches in problem solving
Alkan, Cafer Sinan; Akyüz, Didem (null; 2019-04-28)
Purpose For many people mathematics is one of the subjects that they have difficulty with. Yet, mathematics underlines many subjects in the real world. Thus, there have been many studies that investigate the ways of suppor...
Construction strategies for parallelism and perpendicularity: a paper folding activity
Çatman Aksoy, Emine; Işıksal Bostan, Mine (2019-04-14)
One of the basic concepts in geometry is parallelism and perpendicularity of lines. Construction of these concepts have a significant role for understanding further geometric concepts such as interior and exterior angles o...
Teachers’ Conceptions of Algebra and Knowledge of Task Purposes
Alapala, Burcu; İşler Baykal, Işıl (2019-02-28)
A student teacher’s responses to contingent moment and task development process
Aytekin, Emine; Isıksal Bostan, Mıne (null; 2019-02-10)
The study attempted toinvestigate the ways a prospective teacher, Elif, responded to contingent moments in her teaching practice. In addition, her perceptions regarding changesinthenature of the tasksbased on th...
Teknoloji tabanlı argümantasyon uygulamasında gerekçe yapılarının incelenmesi.
Erkek, Özlem ; Işıksal Bostan, Mine (2018-10-06)
Argümantasyon, Jiménez-Aleixandre ve Erduran (2008) tarafından iddiaların deneysel veya kuramsal deliller, gerekçeler, çürütenler ve alternatif görüşler ışığında bireysel veya iş birliğiyle yapılandırıldığı ve değerlendiri...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Şahin, Baki; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kulla...
A NEED ASSESSMENT STUDY ABOUT THE IMPLEMENTATION OF STEM-RELATED ACTIVITIES: CHALLENGES AND NEEDS OF MIDDLE SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS
KAPLAN CAN, GÖZDE (null; 2018-09-07)
Uncovering teacher candidates' sustainability consciousness level
Şen, Mehmet; Güler, Fulden; Özdemir, Mine; Öztekin, Ceren (null; 2018-09-07)
Sustainable development aims to increase quality of life, but it also aims to conserve natural sources. By this way, next generations could use these sources (World Commission on Environment and Development, 1987). Sustain...
Why Do Students Remember Some Teacher-Generated Analogies More Than Others?
Ubuz, Behiye; Sezer, Emel Ünver (null; 2018-09-03)
PageAbout EERAConferencesNetworksSeason SchoolsPublicationsAbstractsBreadcrumb NavigationWhy Do Students Remember Some Teacher-Generated Analogies More Than Others?Main ContentEmel Ünver SezerBehiye UbuzConference:Format:C...
PCK Mapping of Three Experienced Science Teachers in Refraction of Light Topic
Güler Nalbantoğlu, Fulden; Çakıroğlu, Jale (null; 2018-09-03)
A Study on Informal Science Professional Development: A case study of Science Teacher’s Way of Science Teaching in Conjunction with Science Center
Tahancalıo, Semra; Çakıroğlu, Jale; Köseoğlu, Fitnat (null; 2018-09-03)
It is remarkably pointed out in the literature that “museums and schools need each other to create the coherent learning environment essential for initiating and sustaining engagement with science” (Bevan, 2007, p.3). Simi...