Bir Alçak Yörünge Uydusu için Kuaterniyon Geribeslemeli Regülatör ve Doğrusal Kuadratik Regülatör Tasarım

2020-09-09
Eşit, Mehmet
Yakupoğlu, Şirin
Ucun, Levent
Söken, Halil Ersin
Gulmammadov, Farid
8.ULUSAL HAVACILIK ve UZAY KONFERANSI

Suggestions

A Conditional coverage path planning method for an autonomous lawn mower
Karol, Ardıç; Konukseven, Erhan İlhan; Koku, Ahmet Buğra; Department of Mechanical Engineering (2016)
Randomized and deterministic coverage path planning methods are widely used in autonomous lawn mowers. Random planning cannot guarantee a complete coverage, whereas, many deterministic techniques are not solely eligible for unstructured outdoor environments, since they highly suffer from wheel slippage or numerical drift. Besides, complete coverage techniques either demands high computational power or expensive sensor hardware. A genuine, Conditional Coverage Path Planning (CCPP) method, which satisfies com...
Design of kalman filter based attitude determination algorithms for a leo satellite and for a satellite attitude control test setup
Kutlu, Aykut; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2008)
This thesis presents the design of Kalman filter based attitude determination algorithms for a hypothetical LEO satellite and for a satellite attitude control test setup. For the hypothetical LEO satellite, an Extended Kalman Filter based attitude determination algorithms are formed with a multi-mode structure that employs the different sensor combinations and as well as online switching between these combinations depending on the sensor availability. The performance of these different attitude determinatio...
Bir Yer Gözlem Uydusu için Yönelim Dinamiği Parametrelerinin Tasarım Kısıtları Dahilinde Kestirimi
Sözen, Şemsettin Numan; Gökçe, Murat; Söken, Halil Ersin; Gulmammadov, Farid (2020-09-09)
Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi
Karasakal, Orhan; Karasakal, Esra; Silav, Ahmet (2016-05-13)
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme iht...
Aeroservoelastic modeling of a missile control
Nalcı, Mehmet Ozan; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2013)
In this thesis, aeroservoelastic modeling of a typical Missile Control Fin was performed. MSC®PATRAN, MSC®NASTRAN, MSC®FlightLoads and Dynamics, MATLAB® and MATLAB®Simulink were used for technical computing, modeling and simulation throughout the study. Linear models of the control fin structure, aerodynamics and servo-actuator system were developed, so as to be able to analyze the aeroservoelastic system in frequency and time domains. The flutter characteristics of the missile control fin for different fli...
Citation Formats
M. Eşit, Ş. Yakupoğlu, L. Ucun, H. E. Söken, and F. Gulmammadov, “Bir Alçak Yörünge Uydusu için Kuaterniyon Geribeslemeli Regülatör ve Doğrusal Kuadratik Regülatör Tasarım,” presented at the 8.ULUSAL HAVACILIK ve UZAY KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93342.