Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi

2016-05-13
Karasakal, Orhan
Karasakal, Esra
Silav, Ahmet
Bu çalışmada, bir deniz görev grubunun hava savunma problemine yönelik, başlangıçtaki hava tehdit setine göre optimize edilen çizelgeleme planının, angajmanlar başladıktan sonra yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı için iki amaçlı satıhtan havaya güdümlü mermi çizelgeleme modeli önerilmiştir. Modeldeki, ilk amaç hava tehditlerinin tamamını imha etme olasılığının ençoklanması, ikinci amaç ise ilk tahsis planı ile yeni tahsis planı arasındaki değişim miktarının enazlanmasıdır. Problemde, yeniden çizelgeleme ihtiyacı için üç durum dikkate alınmıştır. Bunlar; herhangi bir tehdidin imha edilmesi ve o tehdit için planlı sonraki angajmanların başka hedeflere tahsis edilebilmesi, satıhtan havaya güdümlü mermi sisteminin arızalanması ve yeni bir hedefin ortaya çıkması durumlarıdır. Her bir durum için iki amaçlı model öncelikle epsilon kısıt yöntemiyle çözülmüş ve tüm etkin çözümler üretilmiştir. Yeniden tahsis yaklaşımının amaç fonksiyonlarında hangi durumlarda ne kadarlık bir değişim sağladığı tanımlanan metriklerle ölçülmüştür. Bunun yanında, problemin NP-zor bir problem olduğu ispatlanmış ve büyük problemleri çözebilmek için iki farklı sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Önerilen sezgisel yöntemlerin performansı incelenmiş ve her durum için iyi sonuçların elde edildiği görülmüştür.
Citation Formats
O. Karasakal, E. Karasakal, and A. Silav, “Bir Deniz Görev Grubu için Satıhtan Havaya Güdümlü Mermilerin Dinamik Çizelgelemesi,” presented at the YA/EM 2016 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, (13-15 Temmuz 2016), İzmir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73747.