Praslavyanskiy i staroslavyanskiy yazyki i ih vajnost pri obuçenii slavyanskih yazykov

2010-04-17
Pamir Dietrich, Ayşe
Mezhdunarodnaya konferentsiya, Russkiy yazyk v kulturnoy stolitse Evropy
Citation Formats
A. Pamir Dietrich, “Praslavyanskiy i staroslavyanskiy yazyki i ih vajnost pri obuçenii slavyanskih yazykov,” presented at the Mezhdunarodnaya konferentsiya, Russkiy yazyk v kulturnoy stolitse Evropy, Pecs, Macaristan, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94055.