Corona (Covid 19) Gölgesinde Geleceğin Hukuku ve Dijital Ekonomi Çağında Rekabet Hukuku

2020-07-01

Suggestions

Çoruh Havzasında Doğal Yayılış Gösteren Salix caprea Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
Kaya, Zeki; Tokdemir, Yasin(2016-12-31)
Salix caprea yani Keçi söğüdü Türkiye’nin İç Anadolu, Akdeniz ve özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer söğüt türlerinde farklı olarak Salix caprea soğuğa dayanıklı öncü bir türdür. Doğal yayılışı Çoruh havzası olan bu türün gen kaynakları yapılacak hidroelektik santralleri nedeniyle ciddi tehlike altındadır. Avrupa’daki S. caprea türü populasyonları SSR belirteçleri ile taranmış, yüksek genetik çeşitlilik gözlenmiştir. Türkiye’dekiler üzerinde ise daha önceden hiçbir çalışma yap...
Determination of genetic diversity in salix caprea populations from the Coruh river watershed
Tokdemir, Yasin; Kaya, Zeki; Department of Biology (2017)
The genus willow (Salicaceae) has around 500 species worldwide, 27 species naturally distributed in Turkey. Goat willow (Salix caprea) is an ecologically important, cold tolerant pioneer species which spreads in Europe and western and central Asia, in the Mediterranean Sea, central Anatolia and Black Sea regions in Turkey. It is also naturally distributed through Coruh river banks. Hydroelectric dam plant dams are being built in these regions which endanger this species. Some of the Salix caprea populations...
Paulo Freire: Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (Kalkedon Yayınları, 2017-01-01)
Genetic characterization of pear cultivars (Pyrus communis) in Çoruh river basin
Çoban, Abdulbaki; Kaya, Zeki; Department of Molecular Biology and Genetics (2019)
The genus Pyrus contains more than 20 different pear species which are used as food source, horticultural, and ornamental purposes. Overall, pear is the second most consumed pome fruit after apple. P. communis is the most cultivated pear species in Europe and Asia Minor. However, more than 10 species of genus Pyrus can be found naturally in Europe and Asia Minor. In this study, 8 P. communis populations (one wild and 7 cultivated) and 1 P. eleagnifolia population was used to reveal genetic structure of thos...
Koronavirüs Salgınından Sonra Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Da Hiçbir Şey Aynı Kalmayacak (Mı?).
Tanrısever, Oktay Fırat (T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi SAM Yayınları, 2020-04-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Corona (Covid 19) Gölgesinde Geleceğin Hukuku ve Dijital Ekonomi Çağında Rekabet Hukuku,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 69, no. 1, pp. 33–56, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/auhfd/issue/56254/775253.