Hide/Show Apps

Çoruh Havzasında Doğal Yayılış Gösteren Salix caprea Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi

2016-12-31
Kaya, Zeki
Acar, Pelin
Tokdemir, Yasin
Salix caprea yani Keçi söğüdü Türkiye’nin İç Anadolu, Akdeniz ve özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer söğüt türlerinde farklı olarak Salix caprea soğuğa dayanıklı öncü bir türdür. Doğal yayılışı Çoruh havzası olan bu türün gen kaynakları yapılacak hidroelektik santralleri nedeniyle ciddi tehlike altındadır. Avrupa’daki S. caprea türü populasyonları SSR belirteçleri ile taranmış, yüksek genetik çeşitlilik gözlenmiştir. Türkiye’dekiler üzerinde ise daha önceden hiçbir çalışma yapılmamıştır. Yapılacak projenin başlıca amacı, Türkiye’nin Karadeniz bölgesi- Çoruh havzasında yayılış gösteren Salix caprea türü populasyonlarının çekirdek ve kloroplast SSR belirteçleri kullanılarak genetik çeşitliliğin yapılanmasını ve boyutlarını ortay akoymnaktır konmasıdır.