CUDA Programlama Aracı Kullanılarak Grafik Kartlarında Paralel Çalışacak Sonlu Eleman Tabanlı Akış Çözücüsü Geliştirilmesi

2014-01-01
Son yıllarda grafik kartlarının (GPU) performanslarının ana işlemci (CPU) performanslarına göre çok daha hızlı artması ve bu kartların bilimsel hesaplama için kullanılmasını kolaylaştıran programlama araçlarının geliştirilmesi ile birlikte GPU’lar yüksek başarımlı bilimsel hesaplama ihtiyaçları için önemli bir alternatif olmuş ve popüler araştırma konuları arasına girmiştir. Akışkanlar mekaniği alanında çalışan araştırmacılar, paralelleştirme potansiyeli çok yüksek olan Lattice Boltzmann ve Sürekli Olmayan Galerkin gibi metotların GPU üzerinde programlanması ile CPU'larda çalışan kodlara göre 10'larca kata varan hız artışları elde edebilmişlerdir. Ancak sonlu hacim ve özellikle sonlu eleman metodu tabanlı akış çözücülerinin GPU üzerinde paralel çalıştırılması ile ilgili çalışmalar literatürde çok az sayıdadır. Bu proje çalışması Sonlu Eleman Metodu temelli bir akış çözücüsünün GPU üzerinde paralel çalışacak biçimde geliştirilmesini kapsamaktadır. GPU üzerinde paralel programlama için NVIDIA firmasının 2007 yılında geliştirdiği CUDA (Compute Unified Device Architecture) programlama aracı kullanılmış ve üç boyutlu, laminer, sıkıştırılamayan, ısı transferi içermeyen akışlar çalışılmıştır. Denklemlerin ayrıştırılmasında 3 farklı algoritma denenmiş ve bu raporda kademeli adım (fractional step) algoritmasının detayları ve verdiği sonuçlar sunulmuştur. Geliştirilen çözücünün doğruluğu ve çözüm süresi açısından performansı 2 farklı klasik test problemi kullanılarak gösterilmiştir. Kademeli adım tekniğinin her bir aşamasının CPU ve GPU’da aldığı süreler incelenmiş ve GPU’ya transfer edilebilen kısımların 700 bin ile 5.5 milyon arasında bilinmeyen içeren ağlarda yapılan denemelerde CPU’da çok izlekli (multi thread) çalışan koda göre 1.1 – 1.7 kat arası hızlanma gösterdiği tespit edilmiştir. Kayan noktalı sayıların tek hassasiyetli depolanması durumu özel olarak incelenmiş ve bu durumda çözüm doğruluğunda bir kötüleşme tespit edilmemekle birlikte, GPU-CPU hız karşılaştırmasının GPU lehine kaydığı görülmüştür. Geliştirilen çözücü eşlenikli ısı transferi de içeren problemlerinin çözümüne başarı ile uygulanmıştır.

Suggestions

Türk ve İsveç Mobilya Firmalarında Tasarım-Odaklı İnovasyon Pratiklerinin Analizi
Aydın, M. Ferit; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmanın amacı, önde gelen Türk ve İsveç mobilya firmalarının güncel tasarım-odaklı inovasyon (TOİ) uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Literatürde inovasyon üzerine geniş yayınlar bulunmasına rağmen, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde TOİ alanında daha fazla incelenmesi gereken yönler bulunmaktadır. Aslında mevcut çalışmalar çoğunlukla, önde gelen tasarım odaklı firmaların, TOİ’deki teorik temelin daha çok geliştirilmesine yönelik pratiklerini içermektedir. Bu araştırma ile teor...
Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2015-10-23)
It is envisioned that the fully morphing wings and/ or control surfaces, as they can increase the aerodynamic efficiency of the airplanes in every phases of the flight, could play significant role in the reduction of pollution in environment and also make airplanes always fuel efficient. In this study, the design and analyses of a fully morphing trailing edge control surface, which is developed within the scope of CHANGE Project, are presented. The Project was a 7th Framework Programme Project of European C...
DESIGN AND SIMULATION OF A DYNAMIC PCM INTEGRATED TROMBE WALL SYSTEM FOR ENSURING THERMAL COMFORT IN HIGHLY GLAZED BUILDINGS
Soyer, Ege; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Building Science in Architecture (2022-12-2)
In building design, there is an ongoing trend of research focused on various techniques for decreasing energy consumption in buildings, which can reduce the effect of global warming. This work is inspired by the passive heating system “Trombe Wall” which consists generally of a masonry unit located at the façades, covered with a glass layer, and collects heat energy from the sun due to a black coating at the exterior side of the wall. However, it has some drawbacks: e.g., Trombe Wall is static, heavy, hard ...
USING THE NEURAL NETWORK ALGORITHMS TO ESTIMATE THE THERMAL STRESSES OF POWER ELECTRONIC DEVICES AS FUNCTION OF DESIGN PARAMETERS
Odeh, Nemer; Batunlu, Canras; Electrical and Electronics Engineering (2021-8)
The demand for high power rating applications is increasing rapidly. The essential components needed to fulfill these demands are power electronic devices and circuits such as IGBTs, diodes, rectifiers, inverters, and DC-DC converters. However, these components usually are sensitive to parameter changes and can face significant failures if we don’t examine our system component’s reliability well. The traditional approaches to calculating the failure-tolerant capability in power electronic systems are r...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Citation Formats
C. Sert and C. --, “CUDA Programlama Aracı Kullanılarak Grafik Kartlarında Paralel Çalışacak Sonlu Eleman Tabanlı Akış Çözücüsü Geliştirilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95844.