Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

models, EXperiments and high PERformance computing for Turbine mechanical Integrity and Structural dynamics in Europe (EXPERTISE)
Özgüven, Hasan Nevzat(2021-2-28)
Energy and Mobility are two primary driving forces in the 21st century. Development of incremental and disruptive technologies will have key impacts on the world’s societies, and on safety, security and competitiveness of ...
Hibrit ve Elektrikli Araçlarda Aktif Güvenlik Amaçlı Hidrolik Fren Torku – Motor Torku Koordinasyon Stratejileri
Bayar, Kerem(2018-12-31)
Ek dosya olarak eklenmiştir.BAP_KeremBayar_2017.pdf
Metalik Cam İçeren Nanokompozit Kaplamaların Aşınma ve Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Metalik camlar yüksek sertlikleri nedeniyle aşınma dayanımını artırmaya yönelik kaplama teknolojileri için büyük potansiyel vaat etmektedirler. Bu malzemelerin uygulamada kullanılmasında yüksek kırılganlıkları nedeniyle zo...
3B Yazıcılar ile Üretilmiş Nesnelerin Boyutsal Doğruluklarının Geliştirilmesi
Yaman, Ulaş(2016-12-31)
Bu çalışma kapsamında temel olarak 3 boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutsal doğruluklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje özelinde delik çaplarının doğruluğuna ağırlık verilmesi planlanmaktadır ama...
Sürü Robotlar için Minyatür Piezo Elektrik Tabanlı Tutucu Geliştirilmesi
Turgut, Ali Emre; Kaygusuz, Batuhan(2016-12-31)
Sürü robot sistemleri son yıllarda önemi artan ve üzerine birçok araştırmalar yapılan bir konudur. Sürü robot sistemlerinin en büyük eksikliği biyolojik örneklerinde olan cisimleri tutabilme ve taşıyabilme yetenekleridir. ...
PARÇACIK DOLGULU POLİMERİK MALZEMELERİN TEORİK VE HESAPLAMALI OLARAK MODELENMESİ
Dal, Hüsnü(2017-12-31)
Bu projenin amacı parçacık dolgulu polimerik malzemelerin inelastik davranışı için teorik bünye denklemleri geliştirmektir. Bu kapsamda literatürde var olan ve farklı hızlarda gerçekleştirilen tek eksenli, çift eksenli çek...
AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi
Dönmezer Akgün, Fatma Nazlı; Kara, Doğacan; Azarifar, Mohammad; Gholivand, Hamed(2016-12-31)
AlGaN/GaN HEMT aygıtlarının kullanım alanları gittikçe artmakta ve melez (ing. hybrid) otomotivlerden, askeri radar uygulamalarına kadar farklılık gösteren yüksek güç ve frekans uygulaması gerektiren uygulamalarda kullanıl...
Atık manyezit tozu ve çeşitli biyokütlelerin Türk linyitlerinin yanması üzerindeki etkisi
Kazanç Özerinç, Feyza(2016-12-31)
Bu projede Türk linyitinin daha önce araştırılmamış farklı biyokütlelerle (üzüm küspesi, ve badem kabuğu) ve bir endüstri atığı olan atık manyezit tozu ile birlikte deneysel bir sistemde yakılarak yanma veriminin artırılma...
Rezonant MEMS Aygıt Test Yatağı Geliştirilmesi Projesi
Azgın, Kıvanç(2014-12-31)
MikroElektroMekanik Sistemler veya kısaca MEMS olarak adlandırılan teknoloji ile üretilen rezonant algılayıcılar ve eyleyiciler düşük güç tüketimleri, küçük ve hafif olmaları, dayanıklılıkları ve düşük maliyetli olmalarınd...
Kare Kesit Kanallarda Geometrik Kanatçık Parametrelerinin Zorlanmış Taşınım Isı Transferi Katsayısına Etkisi
Bayer, Özgür(2015-12-31)
Silindirik ya da prizmatik kanallar ısı akımı için yaygın kullanılan yapılardır. Bu yapılarda ısı akımı karakterini iyileştirebilmek için yüzeylerin içine veya dışına kanatçıklar yerleştirilmektedir. Bu çalışmada literatür...