Department of Mechanical Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (164)

Has File(s)
No (98)
Yes (66)

Author
Sert, Cüneyt (9)
Yozgatlıgil, Ahmet (8)
Özerinç, Sezer (7)
Aksel, Haluk M. (6)
Eralp, Cahit O. (6)

Subject
Mühendislik (29)
Makine (27)
Isı ve Madde Transferi (9)
Akışkanlar Mekaniği (8)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (8)

Date Issued
1966 - 1979 (10)
1980 - 1999 (35)
2000 - 2019 (112)
2020 - 2021 (6)

Item Type
Project (104)

Recent Submissions

Smart OA Examples
Baker, Derek K.(2021-12-17)
Sample Catalogue of Open Access Publications
Baker, Derek K.(2021-12-17)
Guidelines to Support Smart OA
Baker, Derek K.(2021-9-11)
models, EXperiments and high PERformance computing for Turbine mechanical Integrity and Structural dynamics in Europe (EXPERTISE)
Özgüven, Hasan Nevzat(2021-2-28)
Energy and Mobility are two primary driving forces in the 21st century. Development of incremental and disruptive technologies will have key impacts on the world’s societies, and on safety, security and competitiveness of ...
Nems Ve Mems Mikroyapılar Için Yüksek Mertebe Davranıs Modeli Gelistirilmesi
Dal, Hüsnü; Ünlü, Mehmet(2020-09-01)
Mikroelektromekanik sistemler (MEMS) ve nanoelektromekanik sistemler (NEMS) yasadıgımız çagdas dünyanın vazgeçilmez bir unsuru olmuslardır, ve kullanım alanları göz önüne alındıgında, sahip oldukları önem gittikçe artmak...
Atık Çamurların Değerlendirilmesi İçin Güneş Enerjili Kurutma Teknolojileri Geliştirilmesi
Tarı, İlker; Bayer, Özgür; Baker, Derek Keıth; Kazanç Özerinç, Feyza(2020-04-01)
Zeytinyagı üretimi sırasında karasu denilen katı madde içerikli ve yaglı bir su atık olarak çıkar. Karasu biyolojik olarak aktif oldugundan agır kokulu ve çevreye zararlı olabilecek bir atıktır. Karasu zeytinyagı fabrika...
Tümleşik Kaplama Yöntemiyle Zirkonyum Bazlı Metalik Cam Kaplamaların Geliştirilmesi
Özerinç, Sezer(2019-11-15)
Metalik camlar, geleneksel alasımların aksine bir kristal yapısına sahip olmayan malzemelerdir. Metalik camlar birçok farklı metalin bir araya gelmesiyle elde edilebildiginden, binlerce farklı alasım alternatifi bulunmak...
Nanokatmanlı Metallerin Mekanik Özelliklerinin Mikrobasma Ölçümleriyle İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2019-09-01)
Nanokatmanlı metaller, her biri 100 nm'nin altında kalınlıga sahip ardısık katmanlardan olusan yapılardır. Bu nanokompozit yapılar çok yüksek akma dayanımları sebebiyle otomotiv, havacılık ve savunma sanayii uygulamaları...
Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi
Özşahin, Orkun; Kaftanoğlu, Bilgin(2019-04-15)
Tırlama tipi titresimler talaslı imalat sırasında üretim verimliligini etkileyen önemli bir sorundur. Kendinden kaynaklı bu titresimler islenen yüzeyin kalitesini etkilemekte, takım asınmasında artısa ve hatta tezgahta öne...
Grafen – Bakır Lamine Yapılı Isı Dağıtıcı Plaka Geliştirilmesi
Büke, Zarife Göknur; Kayılı, Serkan; Ören, Ersin Emre(2019-01-01)
Günümüz mikroislemci teknolojilerinde, islemci bölgesinde olusan ısıyı, bu alandan uzaklastırmak için bakır gibi yüksek termal iletkenlige sahip ısı dagıtıcı plakalar kullanılmaktadır; ancak bakırın, artan akım kaynaklı ıs...
Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri ...
Metalik Cam İçeren Nanokompozit Kaplamaların Aşınma ve Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Metalik camlar yüksek sertlikleri nedeniyle aşınma dayanımını artırmaya yönelik kaplama teknolojileri için büyük potansiyel vaat etmektedirler. Bu malzemelerin uygulamada kullanılmasında yüksek kırılganlıkları nedeniyle zo...
Damarlardaki Daralmaların Oluşturduğu Akustik Yayılımın Büyük Girdap Benzetimleri ile İncelenmesi
Sert, Cüneyt; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Gerçek hastalardan elde edilmiş sağlıklı damar geometrileri üzerinde literatürden esinlenerek oluşturulacak olan gerçekçi daralmalar içindeki kan akışı OpenFOAM yazılımı ve Büyük Girdap Benzetimi (Large Edy Simulaton, LES)...
Farklı Tünel Yangın Senaryoları İçin Rüzgar Tüneli Geliştirme Çalışması
Yozgatlıgil, Ahmet; Yavuz, Mehmet Metin(2018-12-31)
Genel olarak bakıldığında tünel yangınları üzerinde yapılan çalışmalar tam boyutlu (full scale) ve ölçekli (reduced scale) çalışmalar olmak üzere iki türden oluşmaktadırlar. Ancak tam boyutlu deney düzeneklerinin aşırı mal...
Güneş simülatörü hedef bölgesi akı dağılımının deneysel ve hesaplamalı belirlenmesi
Tarı, İlker; Tarı, Zehra Sibel(2018-12-31)
ODAK – Odaklanmış Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuvarında bir güneş simülatörü kurulmaktadır. Bu simülatörün hedef bölgesindeki ışıma akısı dağılımlarını elde etmek için termal görüntüleme ve Monte Carlo ışın takibi hesap...
Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2018-12-31)
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzem...
3B Yazıcılar ile Üretilen ve Negatif Poisson Oranına Sahip İç Yapılar ile Nesnelerin Geometrik Doğruluklarının Arttırılması
Yaman, Ulaş(2018-12-31)
Bu proje çerçevesinde temel olarak 3 Boyutlu (3B) yazıcılar ile üretilen parçaların dış ölçülerinin geometrik doğruluklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 3B yazıcılar ile üretilen nesnelerin boyutlarındaki sapmaların tem...
CHARACTERIZATION OF SPECIFIC HEAT AND MECHANICAL PROPERTIES FOR GRANULAR HEAT STORAGE MATERIALS
Baker, Derek Keıth; Johnson, Evan Fair(2018-12-31)
The GUNAM-ODAK research group is developing Thermal Energy Storage (TES) technologies for Concentrated Solar Power systems. Focus is on solid-particle (granular) TES materials such as silica sand due to their high melting ...
LPG Kompozisyonunun Yanma, Vuruntu ve Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Deneysel olarak İncelenmesi ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi
Yozgatlıgil, Ahmet(2018-12-31)
Projenin amacı özellikle otomobillerde sıklıkça kullanılan Sıvılaşmış Petrol Gazı (LPG)’ının farklı bileşimlere göre oldukça önemli olan yanma ve vuruntu karakterinin deneysel olarak incelenmesi ve bu deneysel veriler sonu...
Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle Afşin-Elbistan Linyitinin Yanma Davranışının Düşey Borulu Reaktör Kullanılarak İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza; Özer, Burak(2018-12-31)
Projenin amacı Türkiye'nin geniş rezervlere sahip olduğu Afşin-Elbistan kömürünün pulverize yanmasını nümerik ve deneysel olarak incelemektir.
Citation Formats