Romantik ilişkilerde kalıp yargılar, Türk TV dizilerini izleme ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki

2022-06-11
Şahin, Merve Seda
Sakallı, Nuray

Suggestions

Romantik ilişkiden alınan doyum, çatışma çözüm stilleri ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki
RUMELİ, YAĞMUR; Sakallı, Nuray (2022-06-11)
Romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumlar
Sakallı, Nuray (2001-01-01)
Bu araştırmanın amacı romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumları ölçmek ve ayrıca, belirtilen bu tutumları cinsiyet farklılığının ve cinsiyetçiliğin (sexism) nasıl etkileyeceğini araştır­maktır. Bu amaçla 291 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisinden romantik ilişki ile ilgili bazı kalıpyargılara karşı düşüncelerini ve duygularını belirtmeleri istenmiştir. Bunun yanında, düşmanca ve dostça cin...
Romantik İlişkilerde Kalıp Yargılar, Türk TV Dizilerini İzleme ve Cinsiyetçilik Arasındaki İlişki
Şahin, Seda Merve; Sakallı, Nuray (2022-6-11)
Romantik ilişkilerde kadınlardan ve erkeklerden beklentiler farklı değişkenlerden etkilenebilir. Bu çalışmada Türk TV dizilerini izleme sıklığının ve bu dizilerin romantik ilişki içerme derecesinin, çelişik duygulu cinsiyetçiliğin, yaşın, cinsiyetin ve sosyo-ekonomik düzeyin romantik ilişkilerde erkeklerin baskın ve girişken olması beklentilerine dair kalıpyargıları yordama düzeyleri incelenmiştir. Katılımcılara, Demografik Bilgi Formu, Romantik İlişkilerde Kalıp yargılara İlişkin Tutumlar Ölçeği (Saka...
Jealousy, basic need satisfaction and well-being in romantic relationships
Aykutoğlu, Bülent; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2021-1-29)
The primary aim in this dissertation was to propose the Jealousy-Basic Need Satisfaction Model derived from Self-Determination Theory (SDT), claiming jealousy thwarts basic need satisfaction, which in turn results with lower individual and relationship well-being. The model was tested across six studies with cross-sectional, longitudinal, and experimental designs. Studies 1 and 2 provide correlational evidence. Study 3 provide longitudinal evidence that males reported lower basic need satisfaction, and in t...
Adjustment to breakup of romantic relationships: initiator status, certainity about the reasons of breakup, current relationship status and perceived social support
Barutçu, K. Funda; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2009)
The main purpose of the present study was to examine the possible factors that affect the adjustment to breakup of romantic relationships. Initiator status, certainty about the reasons of breakup, current relationship status, and perceived social support were examined in regard to adjustment to breakup. The sample of the study consisted of 397 participants (192 (48.4%) female, 205 (51.6%) male). At the beginning, the invited sample consisted of 561 (276 female, 285 male) participants; 164 of the participant...
Citation Formats
M. S. Şahin and N. Sakallı, “Romantik ilişkilerde kalıp yargılar, Türk TV dizilerini izleme ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki,” presented at the 4. Sosyal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://psksosyal.net/index.html.