Department of Psychology, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (150)

Has File(s)
No (145)
Yes (5)

Author
Kazak Berument, Sibel (22)
Özkan, Türker (22)
Sakallı, Nuray (16)
Öz, Bahar (13)
Toker, Yonca (9)

Subject
Sürücü davranışları (4)
Dehşet yönetimi (3)
Geçerlik (3)
Güvenirlik (3)
Afet (2)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (13)
2010 - 2020 (136)

Recent Submissions

Predictions of REM Model on the Null List-Strength Effect in Source Recognition
Aytaç, Sinem; Kılıç Özhan, Aslı; Criss, Amy H. (2020-7-27)
The strength-based mirror effect in recognition memory is the finding observed as an increase in hits and a decrease in false alarms after an additional study. When a set of items is strengthened in a list in which another...
Improving vocational interest assessments: Data complexity levels are important for social and enterprising areas
Toker Gültaş, Yonca; Gökalp, Aysu; Açıkgöz, Yalçın (2020-06-05)
Kim bu sahte haberleri paylaşanlar? Sahte haber paylaşımının psikolojik yordayıcıları.
Bayrak, Fatih; Çoksan, Sami; Akarsu, Albina Sıla; Sayılan, Gülden (null; 2019-12-21)
Teknolojinin gelişim hızındaki dramatik artışla birlikte ortaya çıkan olgular, sosyal ve politik yaşam üzerinde pek çok yönden etkili olmuştur. Bu olgulardan biri de bilginin miktarında ve dolaşım olanaklarında büyüme, bil...
Does social support moderate the relationship between selfcompassion and medical adherence of Type 2 Diabetes patients?
Karataş, Derya; Bozo Özen, Özlem (null; 2019-12-20)
In the regard of the literature, moderator role of perceived social support on the relationship of self-compassion and medical adherence of Type to Diabetic patients was examined. It was found that total adherence score ...
Negatif ve Pozitif Duygu Durumlarının Sürücü Davranışları ile İlişkisi : Bir Alanyazın Derlemesi.
Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar (2019-11-17)
Araç kullanma duygu durumlarından bağımsız düşünülemeyecek bir günlük aktivitedir; ancak, trafik alanyazınında duygu durumları ve araç kullanmanın bir arada çalışıldığı çok fazla araştırma bulunmamaktadır. ...
Problem Behaviors of Children Under Protection: The Moderating Role of Temperament and Social Support
Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; Erel Gözağaç, Sema; Kazak Berument, Sibel; Güneş, Seren (2019-10-01)
Although being under protection has negative influences on children’s development, studies indicated that some environmental and individual factors play a protective role. Present study examined moderating role of social s...
The effects of stimulus onset asynchrony on the item-specific proportion congruency effect in a picture-word stroop task
Mısırlısoy, Mine; Atalay, Nart Bedin; Bozkurt, Özge; Tanyaş, Hilal (null; 2019-09-28)
The item-specific proportion congruency (ISPC) effect is demonstrated by a larger Stroop effect for mostly congruent (MC) items compared to mostly incongruent (MI) items. In previous studies, we showed that the ISPC effect...
Anne Bekçiliği Davranışı ile Ortak Anı Geçmişi Arasındaki İlişkide Baba Katılımının Aracı Rolünün İncelenmesi
Çoban, İlknur; Şahin Acar, Başak; Kazak Berument, Sibel (2019-09-21)
”O zaman nasıl hissetmiştin?”: anne baba çocuk üçlüleri arasında duygusal anı konuşmaları
Bürümlü Kısa, Elif; Şahin Acar, Başak (null; 2019-09-21)
Bu çalışma, anne-baba ve çocuk üçlülerinin, geçmişte birlikte yaşadıkları, duygusal açıdan olumlu ve olumsuz olarak etkilendikleri olaylar üzerine yaptıkları anı konuşmalarınıincelemektedir. Araştırmanın temel ama...
EMNİYET KEMERİ KULLANIYOR MUYUZ? TÜRKİYE’DE VE İSTANBUL’DA EMNİYET KEMERİ KULLANIM ORANLARI
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim; Bıçaksız, Pınar; Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (null; 2019-09-20)
GİRİŞ: Trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölümler ve yaralanmalar bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir problemdir. Gözlem çalışmaları ilgili önlemlerin belirlenebilmesi için öncelikle problem olduğu düşünüle...
İntihar Notları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Anlamsal Düzey Tema Analizi
Canbolat, Fazilet; Gençöz, Faruk (null; 2019-09-17)
Optimism, Cancer Patients’ Depressive Symptoms, and Quality of Life: Mediating Role of Cancer Related Self-efficacy
Akıncı, İrem; Akyüz, Cansu; Bozo Özen, Özlem (2019-09-03)
It was well established that optimistic attitudes in cancer patients predict better psychological and physical adjustment to the illness both during and after the treatment (Mazanec, Daly, Douglas, & Lipson, 2010; Bozo, Gü...
Nannies, Cared Children and the Family Dynamics
Akay, Nazlı; Şahin Acar, Başak (null; 2019-09-01)
Babies are born into and grown up in a social environment. This environment includes mainly the mother and the father, as well as other caregivers like nannies. Live-in or live-out, nannies enter the routines of the employ...
Cognitive development of infants in institutional care settings, comparison with the low and high-SES family groups.
Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Gunnar, Megan (null; 2019-09-01)
Research findings have indicated that children who were reared in institutions (e.g. orphanages) increasingly lag behind in cognitive development the longer they are in institutional care (Colvert et al., 2008; Smyke et al...
The effects of early adversity on infants hair cortisol levels: The moderating role of negative emotional temperament
Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Gunnar, Megan (null; 2019-09-01)
A number of studies have shown that exposure to poverty and socio-economic adversity are related to elevated salivary cortisol levels in children (Chen, Cohen, and Miller, 2010). Likewise, salivary cortisol has been relate...
The Effect of Maternal Gatekeeping on Shared Past Conversations through Father Involvement
Çoban, İlknur; Şahin Acar, Başak; Kazak Berument, Sibel (null; 2019-09-01)
Background and aims: Personal life stories and memories individuals tell is a way of defining themselves within families, contexts, and cultures. Memory conversations about shared and unshared past events have a critical ...
What are The Predictors of Parenting Behaviors and Child Behavioral Self-Regulation? Work-Family Conflict, Social Supports, or Child Temperament?
Babaoğlu, Gözde; Kazak Berument, Sibel (null; 2019-09-01)
The Relation of Coping with Stress Styles and Psychological Wellbeing
Yılmaz, Fatih (2019-08-01)
Violent games and agression: moderator role of parentel guidance
Çoksan, Sami; Şahin, Seda Merve; Yıldız Çoksan, Serpil (null; 2019-07-30)
Driving Decisions of Young and Old Drivers - Driving Self-Regulation
Azık, Derya; Özkan, Türker (2019-07-05)
The aim of this study is to investigate the relationship between driving self-regulation (i.e., strategical, tactical, and life-goal) and aberrant driver behaviors (i.e., violations, errors, and lapses). 120 old and 138 yo...
Citation Formats