Department of Psychology, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (188)

Has File(s)
No (177)
Yes (11)

Author
Kazak Berument, Sibel (24)
Özkan, Türker (24)
Sakallı, Nuray (19)
Öz, Bahar (15)
Toker, Yonca (12)

Subject
Sürücü davranışları (4)
Dehşet yönetimi (3)
Geçerlik (3)
Güvenirlik (3)
Afet (2)

Date Issued
1998 - 1999 (1)
2000 - 2009 (13)
2010 - 2019 (146)
2020 - 2022 (28)

Item Type
Conference Paper (155)
Poster (5)
Presentation (4)
Conference (1)

Recent Submissions

A Moderated-Mediation Model of Institutional and Interpersonal Mistreatment on Burnout in Turkey.
Toker, Yonca; Acar, Feride Pınar; Sümer, Hayriye Canan; Göncü-Köse, Aslı; Karanfil, Derya; Wasti, Arzu; Çavdar, Dilara; Düzgün, Meltem (2022-07-14)
An Etic-Emic Conceptualization of Workplace Sexual Harassment: A Scale Development Study in Turkey
Toker, Yonca; Acar, Feride Pınar; Sümer, Hayriye Canan; Ok, Afife Başak; Göncü-Köse, Aslı; Karanfil, Derya; Çavdar, Dilara; Düzgün, Meltem (2022-07-14)
Romantik ilişkilerde kalıp yargılar, Türk TV dizilerini izleme ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki
Şahin, Merve Seda; Sakallı, Nuray (2022-06-11)
Romantik ilişkiden alınan doyum, çatışma çözüm stilleri ve cinsiyetçilik arasındaki ilişki
RUMELİ, YAĞMUR; Sakallı, Nuray (2022-06-11)
Yakınlık Etkisinin Asimetrik Doğasının Yoklayıcılı Hatırlama Görevi ile İncelenmesi
Arpacı, Hazal; Kılıç Özhan, Aslı (2021-09-07)
A qualitative analysis of psychosocial adjustment process of veteran soldiers with amputation
Bozo Özen, Özlem; Güvenç, İrem Berna (2021-08-23)
The Relationship Among Punitiveness, Responsibilty And Psychological Growth Aftermath Trauma
Topcu, Merve; Gençöz, Faruk (null; 2021-07-25)
Effects of the Dark Triad personality traits on cyberbullying: A meta-analysis
Demircioğlu, Zeynep Işıl; Çıkan, Fuat (2021-07-23)
Cyberbullying was defined as using technology to harm, humiliate, and exclude others intentionally. Identifying the antecedents of cyberbullying perpetration is crucial to reduce cyberbullying and to eliminate the detri...
Fighting or Dying for One’s Political Party and Country
Özdemir, Fatih; Özkan, Türker (null; 2021-07-23)
Covid-19 effects on anxiety and stress
Okçuer, Nazlıhan; Azık Özkan, Derya (2021-07-22)
Perceptions of professional drivers and unprofessional drivers about each other in traffic.
Salduz, Mehmet; Azık Özkan, Derya; Öz, Bahar (2021-07-22)
Mediating role of need for approval in the link between attachment styles and social media addiction
Demircioğlu, Zeynep Işıl (2021-07-21)
Today, internet is an inevitable part of our lives as well as social media. However, extensive internet and social media use can have aversive personal, interpersonal, and work-related consequences for individuals. Alth...
İş güvencesizliği algılarının işten çıkma, sesini duyurma, sadakat ve ihmal davranışlarına etkisi
Yüce Selvi, Ümran; Toker, Yonca; Sverke, Magnus; Lastad, Lena (2021-07-19)
The Effects of Psychosocial Factors on Pregnancy Adaptation for ART-Conceived Pregnant Women
Törenli-Kaya, Zulal; Bozo Özen, Özlem (2021-07-18)
In the case of conception via assisted reproductive techniques (ART), pregnancy can be more difficult; these women cannot help feeling anxious and having no control over the process (Harris & Daniluk, 2010). In orde...
Parenthood Motivation: Scale Adaptation and Comparing Fertile and Infertile Pregnant Women
Törenli-Kaya, Zulal; Bozo Özen, Özlem (2021-07-18)
Childbearing is more than a biological gift and it is a consequence of deliberate decision making process (Bigner, 2010). Even in the cases of infertility several couples participate in a long and difficult process, and...
Endorsement of anti-immigrant policies in Turkey: Considering the roles of culture dimensions and need for recognition
ÖZDEMİR, FATİH; Sakallı, Nuray (2021-07-13)
Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademik İlgiyi Etkileyen Anneye Ait Faktörler: Bir Yol Analizi
Aydoğdu, Ezgi; Kazak Berument, Sibel; Tahiroğlu, Deniz; Şahin Acar, Başak (2021-04-08)
Pandemi Sürecinde Ebeveynlik: Ebeveyn Psikolojik Sıkıntılarındaki Değişimin Öncülleri ve Sonuçları
İplikçi, Ayşe Büşra; Memişoğlu Sanlı, Aybegüm; İlgün, Yağmur; Anacali, Elif; Aydoğdu, Ezgi; Şahin Acar, Başak; Doğan, Aysun; Tahiroğlu, Deniz; Kazak Berument, Sibel (2021-04-08)
https://srcd21biennial.ipostersessions.com/Default.aspx?s=01-3A-DA-1E-23-FB-7D-CE-C5-E9-A5-67-EA-D5-50-B5
Ekip Kaynak Yönetimi Ve Kontrol Odağı Değişkenlerinin Pilotların Emniyetsiz Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi
SERİN, GİZEM; Özkan, Türker; Öz, Bahar (2020-12-06)
Şehirlilik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi
Arslantürk, Gökhan; Yücel, Emine; Sarı, Erkin (2020-11-30)
Şehir yaşamının insan üzerine etkilerini ele alan eserlerin bazıları kaos ve stres üreten yapısal özellikleriyle şehirlerin insan sağlığı ve işlevselliği üzerinde olumsuz etkileri olduğunu iddia ederlerken; diğer bazıları ...
Citation Formats