Sosyobilimsel Konular ve Yer Temelli Eğitim

2022-01-01

Suggestions

Sosyobilimsel Konular ve Genç Aktivizmi
Karahan, Engin (Nobel, 2022-01-01)
Sosyobilimsel Konularda Öğrenci Failliği
Karahan, Engin (Eğiten Kitap Yayıncılık, 2021-01-01)
The format as in iron cage : writing in sociology and anthropology
Alpar, Danende Zeynep; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2009)
This thesis analyzes the prevailing formats of writing in sociology or anthropology that are considered scientific. For whom are sociology and anthropology texts written, and who are the readers of these texts? How does this format of writing that constitutes a text as scientific influence the text-reader relationship? In discussing this, the legitimate ways of writing of sociology and anthropology are presented together with what scientificity brings. the reflexive critique that looks at sociology and anth...
Sosyo Ekolojik Uygulamanın Kırsal Alanda Yaşayan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Bilgi Düzeyleri Ve Davranışlarına Etkileri.
İnce, Mustafa Levent(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı fiziksel aktiviteyi katılımı teşvik edecek şekilde yapılmış bir sosyo-ekolojik düzenlemenin kırsal alanda yaşayan ilköğretim ikinci kademe (6-8. sınıflar) öğrencilerinin fiziksel aktivite bilgisi ve davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Çalışma örneklemini Ankara ili, Güdül ilçesi sınırları içinde kırsal alanda yer alan ve benzer özellikler taşıyan iki ilköğretim okulunda eğitim alan ilköğretim ikinci kademe öğrencileri oluşturacaktır. Çalışma da ön test son test kontrol grubu çal...
Socio-political identity and intergroup perception : the case of "Ülkücü group" in Turkey
Dalmış, İbrahim; İmamoğlu, Emine Olcay; Department of Psychology (2003)
This thesis consists of two studies together with a preliminary study, focusing on the issue of ingroup representation of the ülkücü group. The first study, addressing the problems of stereotype content, stereotype accuracy, and stereotype consensus, was based on in-depth interviewing with twenty members of the ülkücü group. It was hypothesized that the group members, when their social identities were salient, would locate the ingroup within a chronic way of looking at the world, namely the perceived contex...
Citation Formats
E. Karahan, Sosyobilimsel Konular ve Yer Temelli Eğitim. 2022.