Çeviride kadın izi: Feminist çeviri stratejileri

Download
2022-04-01
Dünya’da ve Türkiye’de feminist söylemin oluşumu ve gelişiminde edebî eserlerin ve çevirilerin önemli bir paya sahip olduğu düşünülür. Bu makalede Türkiye’de feminist söylemin gelişiminde etkili olduğu düşünülen feminist çeviri örneklerinde yer alan feminist çeviri stratejileri, Women’s Estate (1971) ve The Rights and Wrongs of Women (1976) başlıklı iki feminist eserin çevirilerinde yer alan yan metinler üzerinden ele alınacaktır. Bu bağlamda Juliet Mitchell tarafından yazılan Women’s Estate (1971) adlı eserin Türkiyedeki ilk kadın çeviri grubu Kadın Çevresi çevirmenleri Gülseli İnal, Gülnur Savran, Şirin Tekeli, Feraye Tınç, Şule Torun ve Yaprak Zihnioğlu tarafından yapılan Türkçe çevirisi Kadınlık Durumu (1985) ile Juliet Mitchell ve Ann Oakley tarafından derlenen The Rights and Wrongs of Women (1976) eserinin Fatmagül Berktay tarafından yapılan Türkçe çevirisi Kadın ve Eşitlik (1984, 1992, 1998)’de kullanılan feminist çeviri stratejileri irdelenecektir. Bu irdelemede Massardier-Kenney’in “Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice” (1997)başlıklı makalesinde ortaya koyulan feminist çeviri stratejileri temel alınacaktır. Yapılan değerlendirme neticesinde bu eserlerin çevirmenlerince tercih edilen çeviri stratejilerinin Massardier-Kenney’in yukarıda adı geçen makalesinde yer alan feminist çeviri stratejileri ile benzer olduğu görülmüştür. Feminist söylemin gelişim aşamasında Batı edebiyatından Türkçeye kazandırılan bu eserlerde yer alan feminist çeviri stratejilerinin irdelenmesinin Türkiyedeki feminist harekete ve feminist çeviri pratiğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Suggestions

Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2020-12-01)
Konut piyasaları, mevcut ve yeni konut stokunun üretim ve dağıtım süreçlerinde verimliliğini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için çeşitli devlet politikalarına konu olmuştur. Sosyal konut aracılığıyla hane halklarına konut sunumu da bunlardan biridir. İlk etapta yeni birimler üretmek aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal konut sunumu zamanla özel kesim elindeki mevcut stokun ve stoktaki boşlukların etkili kullanımına odaklanmıştır. Ancak Türkiye’de Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşasını üstlendiği sosya...
THE ROLE OF TRANSCULTURAL MEMORY IN THE CONSTRUCTION OF IDENTITY IN CARYL PHILLIPS’S FICTION
KIRPIKLI, DENİZ; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2021-7-1)
Caryl Phillips’s engagement with the past, particularly the history of the black diaspora in Britain, is a significant aspect of his literary production. Focusing closely on Crossing the River (1993), A Distant Shore (2003), and In the Falling Snow (2009), this study argues that Phillips’s works of fiction illustrate the transcultural memory of Britain and the black Atlantic that moves across the seemingly impermeable borders to unsettle the homogeneous construction of categories such as nation, culture, an...
Linking Feminist Representations with Identity Presentations on Twitter
Demir, Şule; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2022-9-20)
The feminist movement maintains its importance at a time when femicides never decreased, and violence against women is still one of the important items on the agenda. Considering the benefits that gender equality will provide to every group of society, feminist representations are generally shaped negatively. As the role of social groups in creating social representations cannot be denied, associating with identity in representation studies can strengthen our knowledge on the subject. Accordingly, the aim o...
Analysis of Perceived Safety in Urban Parks: A Field Study in Büyükpark and Hasanağa Park
Türtseven Doğrusoy, İlknur; Zeynel, Rengin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Perceived safety is an important factor that may discourage many potential visitors from using and enjoying available public open spaces. Significant number of research have been conducted on different kinds of public open spaces including natural environments and parks with a particular focus on fear of crime related to perceived safety. However, no research has been met in current literature that handles, explains, and measures perceived safety in a broader sense in urban parks beyond fear of crime. The m...
Bir Özde Çeviri Örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirilerinde Kenti Temsil Eden Göstergelerin Aktarımı
Kasar, Sündüz; Çelik, Kübra (2021-05-01)
İngiliz seyyah ve yazar Julia Pardoe, 1835 yılında geldiği Osmanlı topraklarına ilişkin gözlemlerini The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 adlı eserde okuyucuyla buluşturur. Seyahatname niteliği taşıyan bu eser döneminin az sayıdaki kadın eserlerinden biri olmasının yanı sıra bir yabancı gözüyle İstanbul kenti başta olmak üzere Osmanlı topraklarındaki sosyal, kültürel ve siyasi yaşama dair derinlemesine sunduğu ipuçlarıyla dikkat çeker. Oluşturulduğu dil ve kültür bağlamıyla, yazı...
Citation Formats
K. Çelik, “Çeviride kadın izi: Feminist çeviri stratejileri,” RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 27, pp. 853–868, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99649.