Kızılırmak kumunun drenajsız monotonik kayma birim deformasyon davranışı

2022-09-29
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı

Suggestions

Kızılırmak kumunun hacimsel sıkışma ve dane kırılma davranışı
Çakır, Elife; Çetin, Kemal Önder (2022-09-29)
Kızıldere jeotermal akışkanında kabuklaşma olayının incelenmesi
Arpacı, Mustafa; Parlaktuna, Mahmut; Ocak, Nazım(1989)
Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti
Arıtürk, Sevil; Parlaktuna, Mahmut; Karaaslan, Uğur(1996)
Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonunu, tüm bileşenlerin derişim ve aktivitelerini tesbit etmek amacıyla SPECIATION isimli bir bilgisayar programı geliştirildi. Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonu bilindiğinde, çözeltinin herhangi bir mineral için doymuşluk seviyesini tesbit etmek mümkündür. Bilinen doymuşluk seviyesi de bu mineralin çözeltide daha fazla çözünebilmesi veya çökelti verme potansiyelinin tesbitinde kullanılabilir. Silika mineralinin doymuşluk seviyesi bu çalışma kapsamında tesbit edil...
Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması
Güleç, Nilgün Türkan; Elidemir, Sanem(2017-12-31)
Önerilen proje, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında gerçekleştirilmesi öngörülen “Yeraltına CO2 enjeksiyonu ve depolaması” projesi için bir ön araştırma niteliğindedir. Bu bağlamda, sahada açılmış kuyulardan akışkan örnekleri alınarak jeokimyasal analizler yapılacak ve sahaya özgü temel değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. Örnekleme ve analiz çalışmaları, “Temel Değer” (“baseline”) aralığı belirlemek üzere yılda 4 kez yapılacaktır. Projede yapılacak temel ara...
Characterisation of glutathione s-transferase activity in Turkish red pine (Pinus brutia ten) : variation in environmentally cold stressed seedlings
Boyoğlu, Seyhan; İşcan, Mesude; Department of Biochemistry (2004)
Plants can not escape from biotic and abiotic stress factors such as, extreme temperatures, high light intensity, drought, UV radiation, heavy metals, and pathogen attack. Plants have versatile defens systems against such stress conditions. In this study, the role of glutathione S-transferases (GSTs) in cold stress conditions were examined. Glutathione S-transferases are the enzymes that detoxify natural and exogenous toxic compounds by conjugation with glutathione. Glutathione, an endogenous tripeptide, is...
Citation Formats
E. Çakır and K. Ö. Çetin, “Kızılırmak kumunun drenajsız monotonik kayma birim deformasyon davranışı,” presented at the Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100720.