Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması

2017-12-31
Önerilen proje, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında gerçekleştirilmesi öngörülen “Yeraltına CO2 enjeksiyonu ve depolaması” projesi için bir ön araştırma niteliğindedir. Bu bağlamda, sahada açılmış kuyulardan akışkan örnekleri alınarak jeokimyasal analizler yapılacak ve sahaya özgü temel değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. Örnekleme ve analiz çalışmaları, “Temel Değer” (“baseline”) aralığı belirlemek üzere yılda 4 kez yapılacaktır. Projede yapılacak temel araştırma çalışması ve ortaya çıkacak veritabanı, hem CO2 enjeksiyonu sırasında hem de enjeksiyon sonrası dönem için önemli bir zemin oluşturacak, olası sızıntıların belirlenmesinde ve değişimlerin yorumlanmasında bir referans niteliği taşıyacaktır.
Citation Formats
N. T. Güleç and S. Elidemir, “Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59330.