Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti

Download
1996
Parlaktuna, Mahmut
Arıtürk, Sevil
Karaaslan, Uğur
Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonunu, tüm bileşenlerin derişim ve aktivitelerini tesbit etmek amacıyla SPECIATION isimli bir bilgisayar programı geliştirildi. Bir su çözeltisinin detaylı kompozisyonu bilindiğinde, çözeltinin herhangi bir mineral için doymuşluk seviyesini tesbit etmek mümkündür. Bilinen doymuşluk seviyesi de bu mineralin çözeltide daha fazla çözünebilmesi veya çökelti verme potansiyelinin tesbitinde kullanılabilir. Silika mineralinin doymuşluk seviyesi bu çalışma kapsamında tesbit edilmiştir. Kızüdere Jeotermal sahasından KD-13 ayıraç atık suyu ile dinlendirme havuzu ve ısı eşanjörü atık sulan 30 Mart 1996 tarihinde ömeklenmiştir. Örneklerin kimyasal analiz sonuçlan SPECIATION bilgisayar programına, detaylı kompozisyonlan elde etmek amacıyla veri olarak girildi. Elde edilen detaylı kimyasal kompozisyonlar Kızıldere sahası atık suyunun silika çökelti potansiyelini elde etmek için uygulandı. Silika çökelti sonuçlan incelendiğinde, güç santralı atık suyunun pH değerinin, kaynama ve asit gazlarının (esas olarak $CO_2$ ) buharla birlikte kaçmasıyla, arttığı görüldü. pH değerinin artması ile amorf silikanın çözünebilirliliği artmakta ve sonuç olarak atık suların silika çökelti verme tehlikesi daha düşük sıcaklıklara taşınmaktadır. Böylece problemsiz çalışılabilecek sıcaklık aralığı artmaktadır.
Citation Formats
M. Parlaktuna, S. Arıtürk, and U. Karaaslan, “Kızıldere jeotermal sahası atık suyunda silika çökelti potansiyelinin tesbiti,” 1996. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRRNE9Uaz0.