Komana Yüzey Araştırmaları: Orta Bizans Kırsal Yerleşimlerinin Tanımlanmasında Yüzey Dağılım Verisinin Katkısı

2021-06-30
Erciyas, Deniz Burcu
TATBUL, MUSTAFA NURİ

Suggestions

Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi
Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Özacar, Atilla Arda; Süzen, Mehmet Lütfi(2014-12-31)
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi...
Komana Yüzey Araştırması 2005
Erciyas, Deniz Burcu (2007-05-31)
Komana Orta Bizans Dönemi Çanak Çömlekleri Üzerine Arkeometrik Araştırmalar Ortaçağ Yerleşimi
Er, Mehmet Bilgi; Ertaş, Gülay (Ege Yayınları, 2015-01-01)
Komana’da Bizans’tan Selçuklu’ya Geçişte Kimlik, Nüfus Dinamikleri ve Kırsal Ekonomi
Erciyas, Deniz Burcu (2022-09-19)
The Hexagonal Basin at Komana: A Preliminary Architectural Study
Çinici, Ahmet; Erciyas, Deniz Burcu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-07-28)
Komana, 9 km northeast of modern day Tokat in the ancient Kingdom of Mithradates of the Hellenistic period, is mostly known from 19th century travellers’ accounts, and the ancient author Strabo’s Geography. However no proper archaeological investigation has been carried out until 2004. Between 2004 and 2008, a team from the Graduate Program in Settlement Archaeology at the Middle East Technical University, led by B. Erciyas, conducted extensive and intensive surveys, geophysical prospection, archival study ...
Citation Formats
D. B. Erciyas and M. N. TATBUL, “Komana Yüzey Araştırmaları: Orta Bizans Kırsal Yerleşimlerinin Tanımlanmasında Yüzey Dağılım Verisinin Katkısı,” presented at the Türkiye Yüzey Araştırmaları Webinarları, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://www.academia.edu/51204227/2021_TU_RKI_YE_YU_ZEY_ARAS_TIRMALARI_WEBI_NARLARI_Editörler_M_ŞAHİN_F_ALKAN_M_BAŞLAR_E_FİDAN_S_GÜNDÜZ_M_A_YILMAZ_H_ÇITAKOĞLU_S_ALA_ÇELİK_B_KURU.