Department of City and Regional Planning, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (126)

Has File(s)
No (119)
Yes (7)

Author
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (21)
Erciyas, Deniz Burcu (12)
Aydın, Neşe (9)
Keskinok, Hüseyin Çağatay (9)
Yetişkul Şenbil, Emine (8)

Subject
City (2)
İzmir kent bölgesi (2)
Access (1)
Afet sakınımı (1)
Affordability (1)

Date Issued
1980 - 1989 (1)
2000 - 2009 (14)
2010 - 2019 (93)
2020 - 2022 (18)

Item Type
Conference Paper (109)
Conference (2)
Proceedings Book (2)
Poster (1)
Presentation (1)

Recent Submissions

İzmir Bölge Morfolojisinin Fraktal Analiz Yöntemiyle İrdelenmesi
Yetişkul Şenbil, Emine; Özdemir, Sıla (2022-05-08)
Ekonomik, teknolojik ve kültürel değişiklikler doğrultusunda geleneksel kent-kır sınırlarının ortadan kalktığı, kentselliğin ağ ve düğümler vasıtasıyla daha geniş ölçeklerde gerçekleştiği kabulleri ortaya çıkmıştır. Yerleş...
Trends in Housing Markets During the Covid-19 Pandemic
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2021-10-01)
Structural and Weathering Characteristics of Komana Blue Glass Bottle and Bracelets
Erciyas, Deniz Burcu; Yücel, Nurdan; Caner Saltık, Emine (2021-09-13)
61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü
Gedikli, Bahar (2021-09-10)
Ekonomik kriz ve Covid-19 Pandemisi döneminde konut piyasalarındaki eğilimler
AKSOY KHURAMİ, ESMA; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2021-09-01)
Yerleşme Örüntüsü ile Karayolu Trafik Hacimleri Arasındaki İlişkiler: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin; Yetişkul Şenbil, Emine (2021-05-27)
Bu çalışmada her yıl düzenli olarak yayımlanan karayolu kesitleri üzerindeki yıllık ortalama günlük trafik hacimleri ile İzmir kent bölge içerisindeki yerleşme örüntüsü arasındaki ilişkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. ...
Toplu Taşıma Hareketliliğinin Bölgesel Özellikleri: İzmir Kent Bölgesi Örneği
Şenbil, Metin ; Yetişkul Şenbil, Emine; Özuysal, Mustafa (2021-05-27)
Hareketlilik, erişebilirliğin ortaya koyduğu potansiyelin gerçek hayattaki karşılığıdır. Bir toplu taşıma ağı söz konusu olduğunda hareketlilik, yolcuların özelliklerinden istasyon ve durak çevresinin arazi kullanıma çeşit...
Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya ...
Archaeology Education, Practice and Theory in Turkey
Erciyas, Deniz Burcu (2021-04-18)
Tokat-Komana Kazısı Buluntularından Cam Boncukların Biçimsel ve Yapısal Özellikleri
Bakırer, Ömür; Erciyas, Deniz Burcu; Caner Saltık, Emine; Yücel, Nurdan (2021-04-15)
Housing state of the COVID-19 pandemic: The experience of private rented sector in a small-scale university town in Turkey
AKSOY KHURAMİ, ESMA; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2021-04-14)
Student accommodation facilities in university towns, provided by private rented sector, become highly vulnerable due to the distance education and downturn of urban economies during the COVID-19 pandemic. There is no cert...
Kentsel Enerji Yatırımlarının Sosyo-Mekansal Etkileri: İzmir Doğal Gaz Ağı Örneği
Zengin, Beyda Nur; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2020-12-01)
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini...
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe (2020-09-10)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımımdan da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kim...
Komana Kazısının 10. Yılı. 2018 Yılı Çalışmaları
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (2020-06-01)
Metamorphosis of Urban Form in A Historical Nutshell : A Critical Perspective
Kutlay, Ecem; Karadoğan, Selen (2020-02-22)
Urban form is the interface between the social life and the physical environment of the city. Form based practices, cannot be thought without human dimension. It is people and their living styles that shapes the urban char...
Identifying Critical Hurricane Shelters and Alternatives in Case of Interdiction: A Case Study in Southeast Florida
Alişan, Onur; Ulak, Mehmet Baran; Kocatepe, Ayberk; Özgüven, Eren Erman; Horner, Mark W.; Huang, Wenrui (2020-1-12)
Evaluation of the Recent Finds at Komana from the Early and Middle Byzantine Period
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (null; 2020-01-01)
New evidence on the settlement history of Komana has become available as a result of the excavations conducted at Hamamtepe since 2009. In 2015 preliminary results, including information on the 17th-18th-century Ottoman vi...
Expo: An Inquiry Through Economic-Spatial Context
Karadoğan, Selen (2019-12-31)
World’s Fair or commonly referred as Expo, is an organization that takes place in various countries and cities since the mid-19th century. The introduction of new technology, innovations or simply gathering ...
Co-Creation: An Alternative Approach for the Production of Urban Public Spaces, oral presentation
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-11-27)
Citation Formats