Department of City and Regional Planning, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (106)

Has File(s)
No (100)
Yes (6)

Author
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (21)
Erciyas, Deniz Burcu (9)
Keskinok, Hüseyin Çağatay (9)
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (7)
Balaban, Osman (6)

Subject
City (2)
Access (1)
Afet sakınımı (1)
Affordability (1)
Ankara (1)

Date Issued
1980 - 1989 (1)
2000 - 2009 (14)
2010 - 2020 (91)

Recent Submissions

Komana Kazısının 10. Yılı. 2018 Yılı Çalışmaları
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (2020-06-01)
Metamorphosis of Urban Form in A Historical Nutshell : A Critical Perspective
Kutlay, Ecem; Karadoğan, Selen (2020-02-22)
Urban form is the interface between the social life and the physical environment of the city. Form based practices, cannot be thought without human dimension. It is people and their living styles that shapes the urban char...
Identifying Critical Hurricane Shelters and Alternatives in Case of Interdiction: A Case Study in Southeast Florida
Alişan, Onur; Ghorbanzadeh, Mahyar; Ulak, Mehmet Baran; Kocatepe, Ayberk; Özgüven, Eren Erman; Horner, Mark W.; Huang, Wenrui (2020-1-12)
Evaluation of the Recent Finds at Komana from the Early and Middle Byzantine Period
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (null; 2020-01-01)
New evidence on the settlement history of Komana has become available as a result of the excavations conducted at Hamamtepe since 2009. In 2015 preliminary results, including information on the 17th-18th-century Ottoman vi...
Expo: An Inquiry Through Economic-Spatial Context
Karadoğan, Selen (2019-12-31)
World’s Fair or commonly referred as Expo, is an organization that takes place in various countries and cities since the mid-19th century. The introduction of new technology, innovations or simply gathering ...
Co-Creation: An Alternative Approach for the Production of Urban Public Spaces, oral presentation
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-11-27)
Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-10-16)
Değişen Teknoloji ile Birlikte Plancının Evrilen Rolü: Kentsel Bilişim Aracı Olarak Parametrik Şehircilik
Kutlay, Ecem; Akay, Mert (2019-10-09)
Living apartment buildings in Ankara and their relation with the city
Gedikli, Bahar (null; 2019-07-09)
Innovative buildings, with their design aspects, functions and environmental relations, can enrich urban areas spatially and functionally. This study explores inner-city apartment buildings in Ankara that adapted a similar...
The Benefit of Conservation of Historical Market Gardens in Istanbul for Urban Climate Resilience
Tuğrul, Selen; Balaban, Osman (2019-07-01)
International Cooperation and Local Diversities for Disaster Resilient Communities
Şenol Balaban, Meltem (2019-06-28)
As indicated by German sociologist Ulrich Beck (2011) based on the common features of risks of contemporary societies that paved the way for, ‘the risks’ exist as long as they are anticipated and visualized. Due to havin...
Afet sonrası hanehalklarının yer seçim kararları ve kentsel dirençlilik: Değirmendere örneği
Orhan, Ezgi; Keskinok, Hüseyin Çağatay (null; 2019-06-26)
Afetin hemen sonrası acil durum koşullarında hanehalklarının afet bölgesinde kalma veya alanı terk etme kararları kentsel dirençliliğin inşasında önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, afete maruz yerl...
Bölgesel Yönetişim Girişimleri: İzmir Modeli
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (null; 2019-05-02)
Bölgesel yönetişim (territorialgovernance), 2000'li yılların başında AB’de bölgesel uyum ve bütünleşme söylemleriyle beraber ortaya çıkmış ve AB'nin yeni mekânsal politikasının bir parçası haline gelmiştir (Faludi, 2006; 2...
Afet sakınımında özel gereksinimli bireyler için geliştirilecek mekansal planlama ilkeleri
Orhan, Ezgi; Keskinok, Hüseyin Çağatay (2019-02-12)
'Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli
Çalışkan, Olgu; Barut, Yavuz Baver (2019-01-15)
Kestirimi önceden olanaksız açık sistemde çok sayıda aktörün üretimine katıldığı uzun erimli süreçler içerisinde; genotip olarak adlandırabileceğimiz tasarım ve inşa kodlarının dönem içerisinde başkalaşması...
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu; Mashhoodi, Bardia; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2019-01-15)
Poiesis of Everyday Life and Space in Yüksel Street
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (2018-11-28)
Multispektral görüntü serilerinden bozkırların tespiti
Nabdel, Leili; Çağlayan Demirbaş, Semiha; Zeydanlı, Uğur Siyami; Leloğlu, Uğur Murat (null; 2018-09-21)
Bozkırlar, ekolojik açıdan büyük öneme sahiptir ve doğal kaynak yönetimi veya biyoçeşitlilik koruma gibi çalışmalar için bozkır alanlarının doğru olarak bilinmesine ihtiyaç vardır. Ancak, genel amaçlı arazi ö...
Karbon-Nötr Ekonomiye Geçiş Perspektifinde Bir Yazılım Algoritmasının Geliştirilmesi ve GAP Bölgesi Binalar Sektörüne Uygulanması
Başoğlu, Duygu; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Yeşilata, Bülent (null; 2018-05-12)
Bu çalışmada, GAP Bölgesi’nin tüm üretim ve hizmetalanlarında kaynakların en etkin biçimde kullanımının modellenmesi, yaygınlaştırılması, verimliliğin arttırılması, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir v...
Komana’da 2016 yılı arkeolojik araştırmaları
Erciyas, Deniz Burcu; Tatbul, Mustafa Nuri (null; 2018-05-01)
Citation Formats