Department of City and Regional Planning, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (121)

Has File(s)
No (114)
Yes (7)

Author
Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu (21)
Erciyas, Deniz Burcu (12)
Aydın, Neşe (10)
Keskinok, Hüseyin Çağatay (9)
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (7)

Subject
City (2)
Access (1)
Afet sakınımı (1)
Affordability (1)
Agonism (1)

Date Issued
1980 - 1989 (1)
2000 - 2009 (14)
2010 - 2019 (94)
2020 - 2021 (12)

Item Type
Conference Paper (104)
Conference (2)
Proceedings Book (2)
Poster (1)
Presentation (1)

Recent Submissions

Structural and Weathering Characteristics of Komana Blue Glass Bottle and Bracelets
Erciyas, Deniz Burcu; Bakırer, Ömür; Yücel, Nurdan; Caner Saltık, Emine (2021-09-13)
61 Sürdürülebilir ve İklime Duyarlı Kentler İçin Planlama ve Tasarımda Yeşil Altyapının Rolü
Gedikli, Bahar (2021-09-10)
Türkiye’nin Değişen Yerleşme Sistemini İzmir Üzerinden Tartışmak
Yetişkul Şenbil, Emine; Aydın, Neşe (2021-05-20)
Son dönemde yerleşme sistemi küreselleşme ve teknolojik ilerlemelerle beraber coğrafi ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle önemli derecede değişmiştir. Kent ve kır arasındaki farklar kaybolurken idari sınırlar kentsel veya ...
Archaeology Education, Practice and Theory in Turkey
Erciyas, Deniz Burcu (2021-04-18)
Tokat-Komana Kazısı Buluntularından Cam Boncukların Biçimsel ve Yapısal Özellikleri Shape and Structural Characterıstics of Glass Beads From the Excavations at Komana, Tokat
Erciyas, Deniz Burcu; Bakırer, Ömür; Caner Saltık, Emine; Yücel, Nurdan (2021-04-15)
Kentsel Enerji Yatırımlarının Sosyo-Mekansal Etkileri: İzmir Doğal Gaz Ağı Örneği
Zengin, Beyda Nur; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2020-12-01)
Türkiye’de Bölgesel Planlamanın Kurumsallasması:Muglak Bir Süreci Güncel Kuramlar ile Okumak
Yavuz, Irmak; Kutlay, Ecem; Can, Deniz (2020-9-12)
Türkiye’de bölge planlama pratiği sürecinde içerikler, amaçlar ve kurumsal yapılar sürekli olarak değişime uğramıştır. Oluşan karmaşık sistem, bölgesel planların amaçlarını, karar alma mekanizmalarını, sürecin meşruiyetini...
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe; Polat, Erkan (2020-09-10)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımımdan da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kim...
Komana Kazısının 10. Yılı. 2018 Yılı Çalışmaları
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (2020-06-01)
Metamorphosis of Urban Form in A Historical Nutshell : A Critical Perspective
Kutlay, Ecem; Karadoğan, Selen (2020-02-22)
Urban form is the interface between the social life and the physical environment of the city. Form based practices, cannot be thought without human dimension. It is people and their living styles that shapes the urban char...
Identifying Critical Hurricane Shelters and Alternatives in Case of Interdiction: A Case Study in Southeast Florida
Alişan, Onur; Ghorbanzadeh, Mahyar; Ulak, Mehmet Baran; Kocatepe, Ayberk; Özgüven, Eren Erman; Horner, Mark W.; Huang, Wenrui (2020-1-12)
Evaluation of the Recent Finds at Komana from the Early and Middle Byzantine Period
Tatbul, Mustafa Nuri; Erciyas, Deniz Burcu (null; 2020-01-01)
New evidence on the settlement history of Komana has become available as a result of the excavations conducted at Hamamtepe since 2009. In 2015 preliminary results, including information on the 17th-18th-century Ottoman vi...
Expo: An Inquiry Through Economic-Spatial Context
Karadoğan, Selen (2019-12-31)
World’s Fair or commonly referred as Expo, is an organization that takes place in various countries and cities since the mid-19th century. The introduction of new technology, innovations or simply gathering ...
Co-Creation: An Alternative Approach for the Production of Urban Public Spaces, oral presentation
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-11-27)
Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-10-16)
Değişen Teknoloji ile Birlikte Plancının Evrilen Rolü: Kentsel Bilişim Aracı Olarak Parametrik Şehircilik
Kutlay, Ecem; Akay, Mert (2019-10-09)
Sürekli evrilen toplumların sosyal, ekonomik ve mekânsal ihtiyaçlarını karşılamak için planlama pratikleri de tarih boyunca değişime uğramıştır. Aynı zamanda bu değişime bağlı olarak, planlama ve tasarım müdahalelerinin çe...
THE RELATIONSHIP BETWEEN BUILT ENVIRONMENT AND CHILDHOOD ASTHMA
Aydın, Neşe; Severcan, Yücel Can (2019-09-23)
The rise in asthma among children is a matter of worldwide concern. The reasons include not only genetic but also physical environmental factors such as building density, landuse, street layout, building setbacks and traff...
Living apartment buildings in Ankara and their relation with the city
Gedikli, Bahar (null; 2019-07-09)
Innovative buildings, with their design aspects, functions and environmental relations, can enrich urban areas spatially and functionally. This study explores inner-city apartment buildings in Ankara that adapted a similar...
The Benefit of Conservation of Historical Market Gardens in Istanbul for Urban Climate Resilience
Tuğrul, Selen; Balaban, Osman (2019-07-01)
International Cooperation and Local Diversities for Disaster Resilient Communities
Şenol Balaban, Meltem (2019-06-28)
As indicated by German sociologist Ulrich Beck (2011) based on the common features of risks of contemporary societies that paved the way for, ‘the risks’ exist as long as they are anticipated and visualized. Due to havin...
Citation Formats