Komana Orta Bizans Dönemi Çanak Çömlekleri Üzerine Arkeometrik Araştırmalar Ortaçağ Yerleşimi

2015-01-01
Er, Mehmet Bilgi
Ertaş, Gülay

Suggestions

Komana Arkeolojik Araştırmaları, Uzaktan Algılama Uygulamaları Ve Malzeme Analizi
Erciyas, Deniz Burcu; Pişkin, Evangelia; Özacar, Atilla Arda; Süzen, Mehmet Lütfi(2014-12-31)
Tokat Merkez İlçe’de yer alan Komana antik kentinde arkeolojik araştırmalar 2004 yılından bu yana Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Burcu Erciyas tarafından ODTÜ BAP, Tübitak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tokat Valiliği desteği ile sürdürülmektedir. 2009 yılına kadar yüzey araştırması ve jeofizik araştırmalar yürütülmüş olan alanda 2009 yılından itibaren kazı çalışmaları başlatılmıştır. Proje kapsamında son 3 yılda ağırlıklı olarak, kazı çalışması, çevresel verilerin değerlendirilmesi...
Komana’da Bizans’tan Selçuklu’ya Geçişte Kimlik, Nüfus Dinamikleri ve Kırsal Ekonomi
Erciyas, Deniz Burcu (2022-09-19)
Komana Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2007
Erciyas, Deniz Burcu (null; 2009-05-01)
Komana Arkeolojik Araştırma Projesi
Atasoy, Yusuf Sümer; Erdal, Yılmaz Selim; Altın, Bekir Necati; Toprak, Vedat; Pişkin, Evangelia; Erciyas, Deniz Burcu(2012-10-15)
Komana 2017 Yılı Kazı Çalışmaları
Erciyas, Deniz Burcu (null; 2019-01-01)
Citation Formats
M. B. Er and G. Ertaş, Komana Orta Bizans Dönemi Çanak Çömlekleri Üzerine Arkeometrik Araştırmalar Ortaçağ Yerleşimi. 2015.