Komana Orta Bizans Dönemi Çanak Çömlekleri Üzerine Arkeometrik Araştırmalar Ortaçağ Yerleşimi

2015-01-01
Er, Mehmet Bilgi
Ertaş, Gülay
Citation Formats
M. B. Er and G. Ertaş, Komana Orta Bizans Dönemi Çanak Çömlekleri Üzerine Arkeometrik Araştırmalar Ortaçağ Yerleşimi. 2015.