Annelerin Bağlanma Stili ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasında Duygu Odaklı Ebeveynlik Stillerinin Aracı Rolü

2022-09-08
3. Gelişim Sempozyumu

Suggestions

Annelerin Kaçınmacı Bağlanması, Destekleyici Duygu Sosyalleştirme Davranışları ve Olumlu Çocuk Yetiştirme Yaklaşımları
Alkış, Aysu; İlgün, Yağmur; Şahin Acar, Başak (2022-10-15)
The Relationship between mothers’ parenting styles and emotion understanding of children through the mediator role of children’s perceived parenting styles of their mothers
Çalışkan, Arzu; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2015)
The aim of the current study is to examine the effects of parenting styles of mothers and children’s perceived maternal parenting styles on children’s emotion understanding skills. This relationship is explored via the mediator role of perceived parenting styles of children. We recruited 130 primary school second grade children and their mothers in this study. Data was collected from children in different elementary schools in Ankara, from upper middle SES schools. Kusche Emotion Inventory, EMBU child and p...
The roles of maternal reminiscing style and self-construal on children’s independent memory skills in researcher-child recounting task
İlgün, Serhan Yağmur; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2020-9)
The current study investigates the roles of maternal elaborativeness and self-construal style on children’s development of independent memory skills. It was aimed to examine the moderator roles of maternal individuation and balanced self-construal styles on the association between maternal reminiscing elaborativeness and children’s recounting elaborativeness. Five hundred and fifty-six participants consisting of 278 mothers (Mage = 35.96, SD = 4.75) and their preschoolers (Mmonth = 65.16, SD = 4.64) p...
The effects of mothers' parental attitudes on their preschool children's internalizing and externalizing behavior problems : \ the mediator role of mothers' psychological adjustment
Yurduşen (Acı), Sema; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2004)
This study aimed at revealing the mediational role of mothers̕ psychological adjustment between mothers̕ parental attitudes and their preschool children̕s behavioral problems relationship. The participants were 204 married mothers, 64 fathers, 195 chief teachers and 25 assistant teachers of preschool children aged between 1ư - 5 years-old, who are attending nurseries in different neighborhoods of Ankara. Prior to the main analyses, the reliability analyses of Child Behavior Check List - 1ư - 5 (CBCL ا 1ư - ...
Annenin Kişilik Özellikleri, Ebeveyn Tutumları ve Kendilik İhtiyaçları Düzeyinin Kanser Tanısı Almış Çocukların Ruhsal Uyum Düzeyi ile İlişkisi
Gençöz, Faruk(2015-12-31)
ÖzetEk 1 de verilmiştir
Citation Formats
A. Alkış, Y. İlgün, and B. Şahin Acar, “Annelerin Bağlanma Stili ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasında Duygu Odaklı Ebeveynlik Stillerinin Aracı Rolü,” presented at the 3. Gelişim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100973.