Annenin Kişilik Özellikleri, Ebeveyn Tutumları ve Kendilik İhtiyaçları Düzeyinin Kanser Tanısı Almış Çocukların Ruhsal Uyum Düzeyi ile İlişkisi

2015-12-31
Gençöz, Faruk
Yurduşen, Sema
ÖzetEk 1 de verilmiştir
Citation Formats
F. Gençöz and S. Yurduşen, “Annenin Kişilik Özellikleri, Ebeveyn Tutumları ve Kendilik İhtiyaçları Düzeyinin Kanser Tanısı Almış Çocukların Ruhsal Uyum Düzeyi ile İlişkisi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61557.