TÜRKİYE’NİN MODERN MİRAS GÜNDEMİ 2020: Yıkım, Rekonstrüksiyon ve “Yeniden İşlevlendirme” Tehdidi Altında Modern Miras

Download
2021-3-01

Suggestions

TÜRKİYE’DE AKARSU KÖPRÜLERİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE UYGULAMASI
Baduna Koçyiğit, Müsteyde; Akay, Hüseyin; Yanmaz, Ali Melih (null; 2019-11-01)
Türkiye'de meydana gelen akarsu köprülerinin yıkılma veya ağır hasar görme olayları incelendiğinde, bu olayların genellikle taşkınlar sırasında veya hemen sonrasında yaşandığı ve çeşitli hidrolik etkenler nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında akarsu köprülerine uygulanabilecek ve özellikle hidrolik etkenleri göz önünde bulunduran bir güvenlik-değerlendirme algoritması geliştirilmiştir. Algoritma havza ...
OPPORTUNITIES FOR LINKING GLOBAL VALUE CHAINS RESEARCH TO POLICY-MAKING IN TÜRKİYE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS
Güler, Esra; Aydınoğlu, Arsev Umur; Department of Science and Technology Policy Studies (2022-12)
With the rise of liberal trade and investment policies and technological advances since the 1990s, the concept of global value chains (GVCs) has gained increasing interest not only from academicians but also from practitioners and policy-makers. The GVC framework helps understand the organization of industries worldwide, and firm and government strategies to create and capture value-added, with specific emphasis on policy to identify upgrading paths for economic and social development. In the last decade, t...
EMBODIED CARBON ASSESSMENT OF URBAN RAILWAY SYSTEMS IN TURKEY BASED ON MATERIAL QUANTIFICATION
Yüksel, Müge; Tanyer, Ali Murat; Department of Building Science in Architecture (2021-12-13)
Due to global sustainability movements, environmental impact assessments are steadily accelerating in the Architecture – Engineering – Construction (AEC) sector. In order to achieve the 2030 and 2050 carbon targets, laws and regulations are published by governments and decision makers to reduce carbon emissions. Nowadays, transportation is the second-largest contributor to anthropogenic greenhouse gas emissions in the European Union, including Turkey. As a developing country, Turkey strives to catch not onl...
TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ
Topal, Tamer; Ersöz, Timur(2018-12-31)
Ulaşım faaliyetleri, kara taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür. Şevler, düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeylerdir. Duraylılık ise (stabilite), herhangi bir cismin, yerini/konumunu koruyabilmesi durumunu ifade eder. Karayollarındaki şevlerin duraylılığı, proje ömrü, araçların ve insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Karayolu güzergâhının seçimi aşamasınd...
THE DYNAMICS BEHIND REFUGEE AND ASYLUM POLICY MAKING IN TURKEY: MASS REFUGEE MOVEMENTS FROM BULGARIA AND IRAQ
Bozer, Gizem; Kale Lack, Başak; Department of International Relations (2022-9-19)
The study aims to analyse the factors that affected Motherland Party’s policy responses to the mass refugee flows that originated in Bulgaria and Iraq between 1988 and 1991. The research closely examines the parallels and discrepancies between the policy responses to the large-scale refugee flows from Bulgaria and Iraq, as well as the factors that led to these responses. The study uses a conceptual framework relating to the refugee response policies, which systematizes the analysis under border control, rec...
Citation Formats
Ö. Özçakır, “TÜRKİYE’NİN MODERN MİRAS GÜNDEMİ 2020: Yıkım, Rekonstrüksiyon ve “Yeniden İşlevlendirme” Tehdidi Altında Modern Miras,” Mimarlık, no. 418, pp. 17–21, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101017.