TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ

2018-12-31
Ulaşım faaliyetleri, kara taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür. Şevler, düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeylerdir. Duraylılık ise (stabilite), herhangi bir cismin, yerini/konumunu koruyabilmesi durumunu ifade eder. Karayollarındaki şevlerin duraylılığı, proje ömrü, araçların ve insanların güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Karayolu güzergâhının seçimi aşamasında yapılan jeolojik çalışmalar, bu tür projelerinin önemli bir ayağını oluşturur. Kayaçların dayanım özellikleri ile bağlantılı olarak, söz konusu şevlerde bozunma nedeni ile ortaya çıkan duraylılık sorunları ile de sık sık karşılaşılmaktadır. Bozunma, kayaçların, fiziksel ve kimyasal etkilerle zayıflaması, ayrışması anlamına gelmektedir. Şev yüzeylerindeki malzeme, stres salınımı, ayrışma, erozyon ve deprem etkilerinden dolayı zayıflamakta ve duraylılığını kaybetmektedir. Bu zayıf malzeme, karayolunun güvenliği ve proje ömrü düşünüldüğünde, düşme, yuvarlanma, devrilme, kayma, kopma gibi bir takım tehlikelere neden olabilmektedir. Bu projede, Türkiye'deki farklı iklim koşullarını, bozunma ortamlarını temsil edecek karayolu şevlerindeki kayaçların bozunma mekanizmaları çalışılacak, bu bozunmalarla bağlantılı olarak ortaya çıkmış/çıkabilecek sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların çözümü ile ilgili alınabilecek önlemler belirlenecektir.

Suggestions

DİYARBAKIR KENT SURLARINDA KULLANILAN TAŞLARIN KORUMAYA YÖNELİK BOZUNMA MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
Topal, Tamer; Dursun, Felat(2016-12-31)
Çalışma konusu olan Diyarbakır Kent Surları, önemli tarihi ve kültürel varlıklar arasında yer almaktadır. Toplamda 82 burcu olan Diyarbakır Surlarının toplam uzunluğu yaklaşık olarak 6000 metre; sur duvarlarının yüksekliği 8-22 m, kalınlığı ise yaklaşık 0,8-5,25 m arasında değişmektedir.Kent Surları, günümüze değin sayısız müdahaleden geçmiş ve birçok bilimsel çalışmaya konu edilmiş olmasına rağmen, yapıda kullanılan malzemelerin davranışına, kökenine ve bozunma mekanizmalarına dair kapsamlı bir çalışma ne ...
Ankara Kalesi Çevresindeki Kaya Düşme Tehlikesinin İncelenmesi
Topal, Tamer; San, Nyein Ei(2015-12-31)
Kaya düşmesi insan hayatını etkileyen önemli doğal afetlerden birisidir. Kaya düşmesi, dik yamaçlardaki erozyonun neden olduğu doğal bir süreç olup, bağımsız bir bloğun ya da blokların serbest düşme, zıplama, yuvarlanma ya da kayma şeklinde aşağı doğru hareket etmesidir. Kaya düşmesine sebep olan başlıca nedenler depremler, yağış, donma-çözülme, fiziksel-kimyasal ayrışma ve süreksizliklerin varlığıdır. Açısal hız, geri sıçrama katsayısı, yüzey pürüzlülügü ve içsel sürtünme açısı kaya düşmesi analizlerinde k...
Kayseri Ve Çevresindeki Tüflerin Uzun Dönemdeki Dayanimlarinin Belirlenmesi
Topal, Tamer(2014-12-31)
Kayseri ve yakin çevre bölgesinde yaygin olan tüflerin bölgedeki sayisiz tarihi eserde yüzyillardir basarili bir sekilde kullaniliyor olmasina karsin, standart özelliklerine bakildiginda düsük dayanimli çok gözenekli bir yapiya sahip olmasi dolaysisiyla uzun vaadeli bir performans gösteremeyecegine dair bilimsel önyargi mevcuttur. Gözlemlenen çesitli tarihi yapilarda halen mühendislik ömrünü devam ettirmesine karsin, tüfün mekanik özellikleri dikkate alindiginda dogal yapi tasi olarak uygun olmayan bir malz...
DESIGN AND PROPOSITION OF TECHNOLOGY POLICIES TO DIFFUSE GREENHOUSE TECHNOLOGIES IN TURKEY: A CASE FOR SPEAKING PLANT APPROACH
Baykal, Serra; Aydınoğlu, Arsev Umur; Department of Science and Technology Policy Studies (2021-6)
Main purpose of this thesis is to explore closed cultivation environment as greenhouses under protected cultivation in Turkey, emphasizing advanced production methods in use, challenges of improving current operations and ways of diffusing advanced tools and equipment through policies. In order to specify needs and solutions towards diffusing greenhouse technologies, solutions compatible to Speaking Plant Approach are centered. Protected cultivation technologies are not diffused at the potential level in T...
INVESTIGATIONS ON ECOSYSTEM BASED FISHERIES MANAGEMENT STRATEGIES FOR THE TURKISH SEAS
Gazihan, Ayşe; Salihoğlu, Barış ; Department of Oceanography (2017-4-19)
Rising societal and economic needs of the increasing human population together with the growing size of fishing fleets, developing technology in the fishing and globalization of fish food market exerted a significant pressure on the marine ecosystems within the last decades. These pressures resulted in irreversible changes on the marine ecosystem structures and, in turn, limited the socio-economic benefits obtained from marine ecosystems. Ecosystem Based Fisheries Management aims to achieve a sustainable ba...
Citation Formats
T. Topal and T. Ersöz, “TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59325.