Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği

2022-10
Taş, Berke
Polat, Betül
Kartal, Fatoş
Saklı Demirbaş, Yağmur
Gençöz, Tülin
Freud tarafından ortaya atılan aktarım kavramı hastanın geçmiş deneyimleri ve öznelyapısına bağlı olarak oluşan ilişkilenme biçimlerinin analitik süreçte tekrarlanmasıolarak tanımlanmaktadır. Karşı aktarım ise birçok farklı görüş olsa da hastanın terapisürecindeki söyleminin terapistte çeşitli duygulanımlar, bilinçdışı çatışmalar vetutumlara yol açması olarak betimlenebilir. Literatürde, karşı aktarımın bilinçdışıniteliğinin yanında bilinç düzeyinde de çeşitli biçimlerde kendisini gösterdiğini savunanve bu kapsamda karşı aktarımı niceliksel olarak inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı, terapistlerin karşı aktarımlarını ölçmek için geliştirilen DuyguEnvanteri (Feeling Word Checklist) ölçeğinin kısa versiyonu olan Duygu Envanteri-KısaVersiyon (DE-KV; Feeling Word Checklist-Brief Version) adlı ölçeğin psikometriközelliklerinin Türk örnekleminde incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi, farklı ekollertemelinde psikoterapi uygulayan 184 psikologdan oluşmaktadır. DE-KV öncelikleTürkçeye çevrilmiş ve Türk örnekleminde faktör yapısını incelemek amacıyla yürütülendoğrulayıcı faktör analizi bulguları, ölçeğin orijinali ile benzer olarak üç faktörlü biryapıya sahip olduğunu desteklemiştir. Yürütülen güvenirlik ve geçerlik analizleri, ölçeğinpsikometrik özelliklerinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Tüm bulgularpsikanalitik literatür ışığında tartışılmıştır.

Suggestions

Turkish Emotional Word Norms for Arousal, Valence, and Discrete Emotion Categories.
Kapucu, A; Kılıç Özhan, Aslı; Özkılıç, Y; Sarıbaz, B (SAGE Publications, 2018-12-04)
The present study combined dimensional and categorical approaches to emotion to develop normative ratings for a large set of Turkish words on two major dimensions of emotion: arousal and valence, as well as on five basic emotion categories of happiness, sadness, anger, fear, and disgust. A set of 2031 Turkish words obtained by translating Affective Norms for English Words to Turkish and pooling from the Turkish Word Norms were rated by a large sample of 1527 participants. This is the first comprehensive and...
Turkish adaptation of the objectified body consciousness scale and the self-objectification questionnaire
Yilmaz, Tugba; Bozo Özen, Özlem (2019-09-01)
Objective: The scope of this study was to adapt two important measurement tools from the body image literature: the Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) and the Self-Objectification Questionnaire (SOQ). These instruments are important in the assessment of eating and feeding disorders. The objectified body consciousness scale has three subscales: body surveillance, body shame, and control beliefs. Although the two scales had been translated to Turkish before, the psychometric properties had not been s...
Mediating role of emotion regulation in age and life satisfaction/affect relations: socioemotional selectivity theory perspective
Uzun, Gizem; Bozo Özen, Özlem; Department of Psychology (2021-1-25)
The main purpose of the present dissertation was to investigate age-related differences in emotion regulation and subjective well-being by using Socioemotional Selectivity Theory as a theoretical framework. Moreover, the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in the relation of age with affect and life satisfaction was aimed to be understood. Data were collected from 153 younger adults aged between 25 and 40 and 151 older adults aged between 65 and 80. The results of the study demonstrate...
Self-compassion and construal level theory: the role of self-compassion in decreasing the effect of social distance
Solmazer, Gaye; Özkan, Türker; Department of Psychology (2018)
Construal Level Theory (CLT) suggests that psychological distance determines the level of abstraction of mental representations used in cognition. It also suggests that this is important in determining how people evaluate, perceive and predict future, and behave. The aim of the present study was to investigate the role of trait and induced self-compassion in CLT. It was hypothesized that individuals who are dispositionally high in self-compassion or who are situationally induced to adopt self-compassion con...
The Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale: A Psychometric Study
Özkul, Kemal; Özcan, Ece; Can, Demet; Uçar, Selin; Gençöz, Tülin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
The purpose of the present study was to develop a psychometrically robust measure to evaluate the effectiveness of psychoanalytic psychotherapy and psychoanalysis, entitled as the "Effectiveness of Psychoanalytic Psychotherapy Scale [EPPS]". This scale was designed to assess the changes experienced by patients/analysands who undergo psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis. A sample of 216 individuals above the age of 18 who had been continuing their own psychoanalytic psychotherapy or psychoanalysis ...
Citation Formats
B. Taş, B. Polat, F. Kartal, Y. Saklı Demirbaş, and T. Gençöz, “Duygu Envanteri-Kısa Versiyon Ölçeğinin Türkçe Standardizasyon Çalışması: Terapistlerde Karşı Aktarıma Dair Niceliksel Bir Çalışma Örneği,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 489–512, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/73237/1000033.