Department of Psychology, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (738)

Has File(s)
No (579)
Yes (159)

Author
Özkan, Türker (85)
Gençöz, Tülin (84)
Lajunen, Timo (46)
Sakallı, Nuray (39)
Sümer, Nebi (38)

Subject
General Psychology (78)
Social Psychology (49)
Applied Psychology (41)
Clinical Psychology (35)
Arts and Humanities (miscellaneous) (34)

Date Issued
1986 - 1989 (18)
1990 - 1999 (51)
2000 - 2009 (198)
2010 - 2019 (433)
2020 - 2021 (38)

Recent Submissions

Mediating role of life satisfaction and death anxiety in the relationship between dark triad and social media addiction
Kumpasoğlu, Güler Beril; Eltan, Selen; Merdan-Yıldız, Ezgi Didem; Batıgün, Ayşegül Durak (2021-04-01)
© 2020 Elsevier LtdThe use of social media is rapidly becoming widespread day by day. However, with the excessive use of social media and the Internet, individuals' functionality decreases, and this situation begins to bec...
Investigating driving instructors: The mediating roles of driving skills in the relationship between organizational safety strategies and driver behaviours
Üzümcüoğlu, Yeşim; Öz, Bahar; Özkan, Türker; Lajunen, Timo (Elsevier BV, 2021-01-01)
© 2020 Elsevier LtdThe aim of the present study is to investigate the mediating roles of driving skills in relationship between organizational safety strategies and driver behaviours among driving instructors. Driving skil...
Namus Sistemini Meşrulaştırma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Akbaş, Gülçin; Sakallı, Nuray; Ceylan-Batur, Suzan; Doğulu, Canay (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, sistemi meşrulaştırma kuramı (Jost ve Banaji, 1994) temelinde, bireylerin toplumdaki namus düzenini meşrulaştırma eğilimlerini değerlendiren namus sistemini meşrulaştırma (NSM) ölçeğini geliştirmekti...
Factors Influencing Children's Appraisals of Interparental Conflict: The Role of Parent-Child Relationship Quality
Selcuk, S. Ule; Isanoglu, Zulal; Sayil, Melike; Sumer, Nebi; Kazak Berument, Sibel (SAGE Publications, 2020-11-01)
The cognitive contextual model proposes that children's appraisals of interparental conflict (IPC) can influence their adjustment. In addition, previous research revealed that interparental disputes may reflect on parent-c...
Understanding young drivers in Turkey: Time perspective, driving skills, and driver behaviors
Tekeş, Burcu; ÖZDEMİR, FATİH; Özkan, Türker (2020-11-01)
Many studies have focused on the tendency of young drivers to drive riskily. However, little is known regarding time perspective, driving skills, and driver behaviors, even though time perspective is an important predictor...
Algılanan Değersizleştirme-Ayrımcılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması
Saçak, Kutay; Canel Çınarbaş, Deniz (2020-11-01)
Bu çalışmanın amacı, Algılanan Devalüasyon-Ayrımcılık (YGB) ölçeğini Türk dili ve kültürü için uyarlamaktır. Yöntem: Klinik ve toplum popülasyonlarından katılımcılar çalışmaya dahil edildi. Toplum örneklemi genel toplumdan...
Turkish Muslim Healers: A Qualitative Investigation of Hocas and Their Methods
Canel Çınarbaş, Deniz; Tuna, Ezgi; Ar-Karci, Yagmur (Springer Science and Business Media LLC, 2020-10-01)
A vast majority of Turkish individuals are Muslim, and several Turkish individuals refer to traditional healers to get help for medical and psychological problems. The purpose of the present study was to investigate Turkis...
A short scale of traffic climate across five countries
Üzümcüoğlu Zihni, Yeşim; Ersan, Özlem; Kaçan, Bilgesu; Solmazer, Gaye; Azık, Derya; Fındık, Gizem; Özkan, Türker; Lajunen, Tımo Juhanı; Öz, Bahar; Pashkevich, Anton; Pashkevich, Maria; Danellımylona, Vassiliki; Georgogıannı, Dimitra; Berısha Krasnıqı, Ema; Krasnıqı, Muhamed; Makrıs, Evangelos; Shubenkova, Ksenia; Xheladını, Gentiane (2020-10-01)
The Traffic Climate Scale (TCS) measures the perceptions and attitudes of road users about the given traffic context with three dimensions: external affective demands, functionality, and internal requirements. The TCS was ...
Kullanılan Araç Segmenti ile Sürücü Davranışı/Sürüş Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yüzer, Günay Emel; Azık, Derya; Öz, Bahar; Yüce, Ayşe Nur (2020-10-01)
Karayolu güvenliği, yol kullanıcıları, araçlar ve çevre ile ilgili birçok faktöre ve bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerine bağlıdır. En çok göz önünde olan yol kullanıcılarının sürücüler olması sebebiyle, trafik ...
The Immigrant and the Citizen: Out-Group Evaluations and Well-Being of Turkish Immigrants From Bulgaria
Korkmaz, Leman; Cingöz Ulu, Banu (SAGE Publications, 2020-09-01)
This study examines the postulates of the Rejection Identification Model (RIM) and Rejection Disidentification Model (RDIM) in a sample of 314 ethnic Turks from Bulgaria who migrated to Turkey. We investigate the interveni...
Suçluluk duyguları nosebo ağrı tepkilerini güçlendirebilir mi?
Türkarslan, Kutlu Kağan; Canel Çınarbaş, Deniz (Kare Publishing, 2020-08-01)
<p><span style="left: 172.31px; top: 384.231px; font-size: 14.1667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.04081);">Objectives:</span><span style="left: 245.166px; top: 384.755px; font-size: 14.1667px; font-family:...
Replicated evidence that endophenotypic expression of schizophrenia polygenic risk is greater in healthy siblings of patients compared to controls, suggesting gene-environment interaction. The EUGEI study
van Os, Jim; et. al. (Cambridge University Press (CUP), 2020-08-01)
Background First-degree relatives of patients with psychotic disorder have higher levels of polygenic risk (PRS) for schizophrenia and higher levels of intermediate phenotypes. Methods We conducted, using two different sam...
A multigroup analysis of family climate and volunteering: The mediating role of parental conversations in emerging adulthood
Gönül, Buse; IŞIK BAŞ, HATİCE; Güneş, Seren (Informa UK Limited, 2020-07-01)
The current study aims to examine the predictive role of family climate (relatedness in family, cognitive cohesion, and intergenerational authority) in volunteering through conversations with parents in emerging adulthood ...
Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
Atlı-Aslan, Gönül; Sarıtaş Atalar, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bil...
Ergenlerin Sosyal Medya Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında Değerlendirilmesi
Sapancı , Ahmet; Serbes , Fatma; Kahraman , Abdullah (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Narsisizm, kibir, empati eksikliği, başkasını çıkarları için kullanma ve haset gibi kavramlar ile açıklanan bir kişilik özelliğidir. Araştırmacılar son yıllarda tepkisel öfke, utanç ve güvensizlik ile belirgin kırılgan nar...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların de...
Why is Time Perspective Important for Emotion Regulation? The Role of Time Perspectives on Emotion Dysregulation among Young Adults
Bürhan Çavuşoğlu, Pınar; Oktay, Fatma; Bayram Arlı, Nuran (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Individual differences play a crucial role in addressing the issue of emotion regulation deficits among young adults. Although some research has been carried out on individual differences in emotion regulation, no single s...
İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma
Saklı Demirbaş, Yağmur; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
İsim, kişiyi tanımlayan ve ona doğumundan ölümüne kadar eşlik eden temel kavramlardan biridir. İsim üzerine pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bunların arasında psikanalitik çalışmaların yeri klinik anlamda önem arz et...
Beslenme ve Yeme Bozukluğu Eş Tanılı Bir Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilişsel Davranışçı Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Sarısakal, Özkan; Yalçınkaya Alkar, Özden (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu vaka çalışmasında G. isimli danışanın 10 seans süren psikoterapi ve süpervizyon süreci ele alınmıştır. Vaka çalışmasının ilk bölümünde danışanın demografik bilgileri, yakınmaları, genel durumu, kişisel ve sosyal tarihçe...
Between two worlds: Turkish religious LGBTs relationships with islam and coping strategies
Kumpasoğlu, Güler Beril; Hasdemir, Dilara; Canel Çınarbaş, Deniz (Informa UK Limited, 2020-06-01)
This study aimed to understand the interaction between individuals' LGBT and religious identities and related coping strategies as well as their religion-based interactions with other Muslims and LGBTs in Turkey. Twelve Tu...