Department of Psychology, Article

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (854)

Has File(s)
No (631)
Yes (223)

Author
Özkan, Türker (93)
Gençöz, Tülin (88)
Sakallı, Nuray (55)
Lajunen, Timo (48)
Bozo Özen, Özlem (46)

Subject
General Psychology (78)
Social Psychology (49)
Applied Psychology (41)
Clinical Psychology (35)
Arts and Humanities (miscellaneous) (34)

Date Issued
1986 - 1989 (18)
1990 - 1999 (51)
2000 - 2009 (199)
2010 - 2019 (471)
2020 - 2021 (115)

Item Type
Journal Article (722)
Article (8)
Book Chapter (1)
Other (1)

Recent Submissions

The associations among self-silencing, ambivalent sexism, and perceived devaluation of women in Turkey
Akarsu, Albina Sıla; Sakallı, Nuray (2021-10-01)
The main purpose of this study was to explore the associations among self-silencing, the perceived devaluation of women in the family and the country, and hostile/ benevolent sexism in both women and men samples. To reach ...
Masculinity, femininity, and angry drivers: Masculinity and femininity as moderators between driver anger and anger expression style among young drivers
Deniz, Pelin; Lajunen, Timo; Özkan, Türker; Gaygısız Lajunen, Esma (2021-10-01)
© 2021 The Author(s)Driver anger and its expression are among the most studied topics in traffic safety literature. However, the function of gender roles, i.e., masculinity and femininity, in driving anger experience and e...
Response bias in numerosity perception at early judgments and systematic underestimation
Kılıç Özhan, Aslı; Inan, Asli Bahar (2021-09-01)
Mental number representation relies on mapping numerosity based on nonsymbolic stimuli to symbolic magnitudes. It is known that mental number representation builds on a logarithmic scale, and thus numerosity decisions resu...
The association between perceived parenting and adulthood anxiety: The mediator roles of emotion regulation, shame and anger
Bahtiyar, Basak; Gençöz, Tülin (2021-09-01)
Although the role of parenting on offspring's anxiety has burgeoned attention in the literature, a limited number of researches have taken into consideration maternal and paternal influence separately. Besides, the need fo...
Mismatch between obesogenic intrauterine environment and low-fat postnatal diet may confer offspring metabolic advantage
Kışlal, Sezen; Jin, William; Maesner, Claire; Edlow, Andrea G. (2021-08-01)
Objective: Mismatch between a depleted intrauterine environment and a substrate-rich postnatal environment confers an increased risk of offspring obesity and metabolic syndrome. Maternal diet-induced obesity (MATOB) is ass...
Not Seeing Is Believing: Ritual Practice and Architecture at Chalcolithic cadir Hoyuk in Anatolia
Hackley, Laurel Darcy; Yildirim, Burcu; Steadman, Sharon (2021-08-01)
Chalcolithic religious practice at the site of cadir Hoyuk (central Anatolia) included the insertion of ritual deposits into the architectural fabric of the settlement, "consecrating" spaces or imbuing them with symbolic p...
Nature connectedness boosts the bright side of emotion regulation, which in turn reduces stress
Bakir-Demir, Tugce; Kazak Berument, Sibel; Akkaya, Sevinc (2021-08-01)
This study investigated the mediator role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between nature connectedness and stress. The stress levels of participants were measured using two different methods:...
Yaygın Yeme Bozukluklarında Aile Odaklı ve Farkındalık Temelli Terapiler ile Diyalektik Davranış Terapisi
Eltan, Selen (2021-07-01)
The relationship between negative parenting and child and maternal temperament
GÖLCÜK, MERVE; Kazak Berument, Sibel (2021-07-01)
The purpose of the present study was to examine how negative parenting, namely coercive and abusive parenting, relates to maternal and child temperamental characteristics, based on Belsky's model of parenting. In addition ...
Ebeveyn Gelişim Görüşmesi Üzerinden Yapılan Yansıtıcı İşleyiş Kodlama Sisteminin Psikometrik Özellikleri
Besiroğlu, Burcu; Halfon, Sibel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Ebeveynin yansıtıcı işleyişi kendisi, çocuğu ve ikisi arasındaki ilişkiye dair zihin durumları hakkında düşünebilme, bunları birbirine bağlayabilme ve etkilerini tahmin etme becerisidir. Bu çalışmada, Ebeveyn Gelişim Görüş...
Tepedeki Ev: Korkularımız, Kayıplarımız ve Keşkelerimiz
Alparslan, Büşra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Bu makalede, Shirley Jackson'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Haunting of Hill House (Tepedeki Ev) dizisi incelenmiştir. Tepedeki Ev, bir ailenin yaşadığı travma ve yasları büyümenin çetin süreci içinde incelikle anla...
Otizmi Yeniden Anlamak: Parçalanabilir Belirtiler ve Nicel Genetik
Zıvralı Yarar, Esra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşimde ve iletişimde güçlükler ile kısıtlı/tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanları temelinde tanımlanmaktadır. Otizmin etiyolojisini anlamak ve etkili müdahale yolları üretmek, bozukl...
Görüntülü Görüşme ile Yabancı Dilde Semptom-Odaklı Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Akyunus, Miray (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Pratik veya zorunlu gerekçeler dolayısıyla psikoterapi uygulamalarının yabancı dilde ve/veya çevrimiçi internet aracılığı ile sunulması yaygınlaşmaktadır. Bu vaka çalışması her iki koşulda bilişsel davranışçı terapinin (BD...
Obsesyonel Yapıda Baba İşlevinin Lacanyen Açıdan İncelenmesi
Yaka, Ali İhsan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Freud’un (2010/1925) Olumsuzlama (Negation) makalesinden yola çıkarak üç temel ruhsal yapıyı (psikotik, pervert/sapkın ve nevrotik) olumsuzlamanın üç biçimi olarak yorumlayan Lacan, bu ruhsal yapıları baba işlevi (paternal...
14-19 Yaş Aralığındaki Ergen Örnekleminde Savunma Düzenekleri ve Ergen Ruhsal Gelişimi üzerine TAT ile bir Araştırma
Düşgör, Bengi; Kalem, Erkan; Koç, Kübra; İkiz, Tevfika (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Psikanalitik kurama göre ergenlik dönemi, erinlik değişimlerinin uyumlanma süreci olarak ele alınabilir. Ergenlik, ani bir büyüme içermesi nedeniyle kendi başına kırılgan bir dönemdir. Araştırmanın amacı, ergen örneklemind...
Uzamış Yas: Ayrılma-Bireyleşme Süreçleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Temelinde Bir İnceleme
Cesur Soysal, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine dayanan ayrılma-bireyleşme süreçlerindeki problemlerin ve duygu düzenleme güçlüklerinin uzamış yas belirtilerini ne ölçüde yordadığının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi 123 (%...
Gelişimsel Krize Müdahalede Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapinin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Kaya, M. Siyabend; Yildirim, Taşkın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Yaşam dönemleri düşünüldüğünde, gelişimsel krizlerin bireyleri etkilemesi beklendiktir. Buna rağmen, gelişimsel krizlere zamanında ve etkili şekilde müdahalede bulunulmazsa, üstesinden gelinmesi daha zor krizlere dönüşebil...
Lacanyen Psikanalizde Travma ve Düşlem
Korkmaz, Ayça (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Lacan, psikanaliz çalışmalarını Freud’a dönüş hareketi olarak adlandırmıştır. Freud’a dönüş hareketi, Freud’un psikanaliz öğretisine dönüşü işaret etmekle beraber post-Freudyen olarak adlandırılan diğer analistlerin çalışm...
Kadınların Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif Hareket
Sakallı, Nuray (2021-06-01)
Kadınlar günlük yaşamlarında cinsiyetçiliğin birçok farklı türüne maruz kalır. Kadınların cinsiyetçiliği fark etme düzeylerive verdikleri tepkiler farklılık gösterebilir. Kadınların verdikleri bu farklı tepkiler ise kendil...
The role ofco-regulationof stress in the relationship between perceived partner responsiveness and binge eating: A dyadic analysis
Tosyalı, Ahmet Furkan; Harma, Mehmet (2021-06-01)
The main aim of this study is to investigate whether there are relationships between perceived partner responsiveness (PPR), co-regulation of negative affect between romantic partners and binge eating. Data were collected ...
Citation Formats