Fobi ve Küçük Hans Vakası

2021-12-01
“Freud'dan Lacan'a Vaka İncelemeleri” Freud'un kaleme aldığı vakalar için Lacan'ın yaptığı değerlendirmeleri ve Lacanyen kuramı geniş bir biçimde ele alan ilk eser niteliğindedir. İki ciltlik bu çalışma, psikanaliz çalışmaları başta olmak üzere, ilgili alanlar için de geniş bir kavramsal derleme sunmaktadır. Lacan “Freud'a dönüş hareketi” olarak ilan ettiği çalışmalarında, arzu çalışmasının temel olarak alındığı psikanaliz pratiğinin amacını ve çerçevesini yeniden inşa etmiştir. “Bilinçdışı dil gibi yapılanmıştır” savıyla yola çıkan Lacan, Freud'un vakalarını dile verdiği önemle ve öznelliği merkeze koyan perspektifiyle bir kez daha yorumlamıştır. Psikanaliz klinik tecrübelerin üzerine inşa edilmiştir, bu nedenle vaka incelemeleri psikanalizi çalışmanın önemli bir yoludur. Nitekim bu çalışmalar vasıtasıyla, bir özne olarak yaptığımız yolculukta bilinçdışına biraz daha yaklaşmanın yollarını keşfetmeye başlayabiliriz.

Suggestions

Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Komplike yas: derleme ve vaka çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-3-1)
Yas süreci ve depresyon, Freud’un (1915/2000) Yas ve Melankoli üzerine makalesinden bu yana, birbiri ile ilişkili olarak değerlendirilmiş ve iki süreci ayrıştıran özellikler, kuramcılar ve klinisyenler tarafından ilgi odağı olmuştur. Son dönemde, komplike yas kavramı, araştırmalar temelinde, kendine özgü bazı belirtileri kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Literatürdeki yaygın ismi ile komplike yas, süreğen kompleks yas bozukluğu olarak DSM-V tanı kitabına dahil edilmiştir. Bu tanının DSM-V’e dahil edilmesi,...
The development of Hegel’s immanent approach: ancient scepticism and the method of Phenomenology of Spirit
Aksoy, Barış Engin; Çırakman, Elif; Department of Philosophy (2021-9)
This thesis tries to read ancient scepticism as a precedent of Hegel’s method in the Phenomenology of Spirit, and Hegel as the fulfillment of scepticism, as both the most radical form and overcoming or sublation of it. The intersection between Hegel’s Phenomenology and ancient scepticism is specifically located in the so-called Agrippan modes presented by Sextus Empiricus; what the thoroughly immanent procedure at work in these modes and Hegel’s procedure, in the Phenomenology, of measuring the shapes of co...
The reconstruction of authorial identity in contemporary author fictions: A.S Byatt’s Possession, David Lodge’s Author, Author and Maggie Gee’s Virginia Woolf in Manhattan
Koç, Nesrin; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2021-8)
This study analyses Possession (1990) by A.S Byatt, Author, Author (2004) by David Lodge and Virginia Woolf in Manhattan (2014) by Maggie Gee as examples of contemporary author fictions. By revisiting historical authors such as Victorian poets, Henry James and Virginia Woolf and juxtaposing these authors with contemporary author figures, these novels present a multi-layered discussion of authorship practices across centuries. The three novels analysed here all deal with the anxiety governing the work of the...
Guattari's Machines and The Original Perspectives
Kut, Engin; Shores, Corry; Department of Philosophy (2021-9)
Although Felix Guattari extensively incorporated the terminology from the Freud-Lacan line of psychoanalysis, he employs those terms in a revolutionary way in his philosophical outlook. Besides central concepts such as desire, libido and Oedipus, he employed the machine as a core concept to form an original perspective. A term reflecting the multiplicity and political novelty, its psychoanalytic background is an indispensable aspect for Guattari’s machines’ origins, their function and temporal progression. ...
Citation Formats
E. C. Demir, Fobi ve Küçük Hans Vakası. 2021.