Komplike yas: derleme ve vaka çalışması

2014-3-1
Maraş, Ayşen
Yas süreci ve depresyon, Freud’un (1915/2000) Yas ve Melankoli üzerine makalesinden bu yana, birbiri ile ilişkili olarak değerlendirilmiş ve iki süreci ayrıştıran özellikler, kuramcılar ve klinisyenler tarafından ilgi odağı olmuştur. Son dönemde, komplike yas kavramı, araştırmalar temelinde, kendine özgü bazı belirtileri kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Literatürdeki yaygın ismi ile komplike yas, süreğen kompleks yas bozukluğu olarak DSM-V tanı kitabına dahil edilmiştir. Bu tanının DSM-V’e dahil edilmesi, gelecekteki çalışmaları arttırmak ve onlara yön vermek amacı taşımaktadır. Bu makalede, literatürdeki araştırmalara paralel olarak “komplike yas” kavramı kullanılmış; kaybın inkarı, ölen kişiye dair sürekli zihinsel meşguliyet, yoğun hasret ve kaybedilenle bir araya gelmek amacıyla intihar düşünceleri gibi belirtileri niteleyen bu kavramın, normal yas sürecinden farkına, komplike yasa yol açabilecek bazı faktörlere, komplike yasın bilişsel kavramsallaştırması ile bu temelde ilerleyen bir vaka çalışmasına yer verilmiştir.

Citation Formats
A. Maraş, “Komplike yas: derleme ve vaka çalışması,” AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 41–59, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49573.