Sosyal bilimlerde sistematik literatür analizi

2022-07-01
Sosyal bilimler alanında yapılmakta olan araştırmaların sayısı her geçen gün artarken, aynı konuya odaklanmış birbirinden bağımsız çalışmaların, incelemeye konu olan zaman, mekan, ve aktörler, kullanılan yöntemler, kuramsal çerçeveler, cevaplanmak istenen araştırma soruları ve sonuçları açısından farklılık gösterebildiği görülmektedir. Bu çok yönlülük ve çeşitlilik, diğer yandan, belirli bir konuyla ilgili ortaya konulmuş bilimsel bilgilerin ve bulguların durumunun, henüz cevaplanmamış soruların neler olduğunun ve alanın nasıl ileriye götürülebileceğinin tespit edilmesini ve yorumlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, geleneksel literatür taraması yöntemi araştırmacılara yol gösterici olabilirken, bir takım dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Sistematik literatür analizi ise, geleneksel literatür analizinin ötesine geçen bir yöntem olarak, özellikle sağlık bilimlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu makalenin amacı, sistematik literatür analizi yönteminin amaçlarını ve aşamalarını açıklayarak ve yöntemin avantaj ve dezavantajlarını tartışarak, sosyal bilimler alanında yöntemi kullanacak olan araştırmacılara yol gösterici olmaktır. Makalede öncelikle sistematik literatür analizi yönteminin özellikleri, neden kullanıldığı ve geleneksel literatür analizinden farklılaşan yönlerinin neler olduğu ele alınacaktır. Ardından, sistematik literatür analizini oluşturan aşamaların her biri detaylı olarak açıklanacak ve son olarak yöntemin avantaj ve sınırlılıkları tartışılacaktır.
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Suggestions

A systematic review of programming robots in early childhood: integrating technology and engineering to STEM. 10.
Çetin, Mustafa; Demircan, Hasibe Özlen (null; 2018-04-30)
A review of research on educational theories and approaches affecting student achievement: 1990-2011
GÖKMENOĞLU KARAKAYA, TUBA; Eret, Esra; Engin Demir, Cennet (2013-07-01)
Systematic evolution of novel 2′F-PY RNA aptamers targeting the membrane protein l-arginine/agmatine antiporter purified in mild detergent
Ayoub, Nooraldeen; Son, Çağdaş Devrim; İlgü, Müslüm; Department of Biochemistry (2021-2-15)
Bacterial microorganisms have developed numerous and diverse systems to handle potentially detrimental acidic conditionsintheir external environment. In particular, some pathogenic and other nonpathogenic enteric bacteriahave a number of exceptionaland well-organized acid resistance (AR) mechanismsthat work together to counter intracellular acidification and damage and enable survival under the extreme acidic conditions of the mammalian stomach. The common Escherichia coliwith both its virulent ...
A review of international construction research: Ranko Bon’xxs contribution
Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat (2006-07-01)
Literature on international construction is rich in adopting conceptual frameworks to investigate levels of international competitiveness and making inter‐country comparisons about sources of national competitive advantage. However, there are limited studies that result from collaborative work between different country researchers about development of custom frameworks to investigate complexities of international construction business, experience‐based generic libraries applicable to international construct...
Handbook of Linguistic Annotation
Demirşahin, Işın; Zeyrek Bozşahin, Deniz (2017-07-01)
Citation Formats
N. Yavuz, “Sosyal bilimlerde sistematik literatür analizi,” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 51, no. 1, pp. 347–360, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.1134606.