Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları-Alt Alanlar Bölgesel Odaklar

2023-05-01
Ergun Özbolat, Ayça
Akgül Açıkmeşe, Sinem
Üstün, Çiğdem
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, S. Akgül Açıkmeşe, and Ç. Üstün, Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları-Alt Alanlar Bölgesel Odaklar. 2023.