Department of Sociology, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (175)

Has File(s)
No (171)
Yes (4)

Author
Jassal, Smita Tewari (30)
Aydıngün, Ayşegül (19)
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (18)
Rittersberger, Helga İda (15)
Şen, Mustafa (15)

Subject
COVID-19 (1)
Cultural Studies (1)
Domestic Actor (1)
Domestic Politics (1)
European Union (1)

Date Issued
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (43)
2010 - 2019 (79)
2020 - 2023 (40)

Item Type
Book Chapter (141)
Book (23)
Book Review (1)

Recent Submissions

Türkiye’de Avrasya Çalışmaları
Ergun Özbolat, Ayça (İmge Kitabevi Yayınları, 2023-05-01)
Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları-Alt Alanlar Bölgesel Odaklar
Ergun Özbolat, Ayça; Akgül Açıkmeşe, Sinem; Üstün, Çiğdem (İmge Kitabevi Yayınları, 2023-05-01)
Azerbaijan
Ergun Özbolat, Ayça (LIT, 2022-06-01)
Development and Social Change
Dolcerocca, Antoıne (Palgrave Macmillan, London , 2022-01-01)
This chapter discusses the changing place of the peasantry in the Global South and its relation to development. While the world’s urban population surpassed rural population for the first time in 2007, peasants still mak...
Reverberations Between the Metropole and Colony Systems in Algeria (1830-1962)
Dolcerocca, Antoıne (IGI Global, 2022-01-01)
This chapter argues that the history of penal law in colonial Algeria may be divided in three eras: the military conquest, the settlers’ rule, and the war of independence. To each of these eras corresponds vastly differ...
Azerbaijan
Ergun Özbolat, Ayça (LIT Verlag, 2021-09-01)
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Haritalama ve İzleme Çalışması
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Pehlivanlı Kadayifci, Ezgi (CEİD, 2021-07-01)
Kadınlar ve diğer azınlık grupları eğitim ve istihdamda küresel boyutta elde ettikleri önemli kazanımlara rağmen, bazı alanlarda hala ciddi engellerle karşılaşmakta ve dezavantajlar yaşamaktadır. Bu rapor Fen Bilimleri, ...
“Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş, Değişim ve Dönüşüm Süreçlerini Anlamak ve Açıklamak”
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Yayınevi, 2021-06-01)
Turizm Bir Göç Biçimi midir?
Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2021-05-01)
Sonuç: Turizmi Haberleştirmek... Ama Nasıl?
Tılıç, L. Doğan; Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2021-05-01)
Intellectual Property Monopolies in Global Development
Dolcerocca, Antoıne (Kriter Yayınevi, 2021-01-01)
Mikroskobik Küresel Coğrafya: Pandemi ve Coğrafi Ölçeğin Yeniden Üretimi
Kuymulu, Mehmet Barış (Nika, 2021-01-01)
Hic Rhodus, hiç salla: Marx’ın Bir Çift Sözü ile Tarih Sorusunu Düşünme Denemesi
Mücen, Barış (İletişim Yayınları, 2021-01-01)
Dünyanın Modern Büyüsü Bozulurken: COVID-19 Küresel Salgınına Göçmenlerin Aynasından Bakmak
Zırh, Besim Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Biz de bu yazıda toplumların işleyişinde büyük aksamalara yol açan bir afet olarak değerlendirdiğimiz KOVİD-19 küresel salgınına göçmenlerin aynasından bakarak yaşananların dünyanın büyüsünü nasıl bozduğunu, bu büyü bozumu...
Gurbette Ölüm: Avrupa Göç-Mekânda Türk Göçmenlere Yönelik Cenaze Hizmetlerinin Ulusaşırı Kurumsallaşması
Zırh, Besim Can (Ege Yayınları, 2021-01-01)
Bu makale toplulukların göç sürecinde yaşadığı mekânsal ayrışmanın topluluğun inşasında oldukça büyük bir öneme sahip olan defin usul ve ritüellerinin nasıl dönüştürdüğü, göçmenlerin sıla-mekân ile göç-mekân arasındaki bu ...
COVID-19 Sosyolojisi?
Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2020-12-01)
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (null, 2020-10-01)
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık oldu...
Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya
Zırh, Besim Can (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2020-10-01)
KOVİD-19 küresel salgınının olası sonuçlarına dair yapılan tartışmaların tam ortasında ise göçmenler duruyor. İnsani hareketliliğinin sınırlandırılmasına dair uygulamalar uluslararası ya da ulusal gezici/göçmen mev...
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (Nota Bene Yayınları, 2020-10-01)
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caeta...
Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durum...
Citation Formats