Department of Sociology, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (144)

Has File(s)
No (141)
Yes (3)

Author
Jassal, Smita Tewari (30)
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (17)
Şen, Mustafa (15)
Aybars, Ayşe İdil (13)
Rittersberger, Helga İda (13)

Subject
COVID-19 (1)
Cultural Studies (1)
Domestic Actor (1)
Domestic Politics (1)
European Union (1)

Date Issued
1990 - 1999 (12)
2000 - 2009 (41)
2010 - 2020 (91)

Recent Submissions

COVID-19 Sosyolojisi?
Rittersberger, Helga İda; Tılıç, Doğan (Ayrıntı Yayınları, 2020-12-01)
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (null, 2020-10-01)
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık oldu...
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Arslan, Hilal (Nota Bene Yayınları, 2020-10-01)
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caeta...
Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya
Zırh, Besim Can; Karakılıç, İlhan Zeynep (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2020-10-01)
KOVİD-19 küresel salgınının olası sonuçlarına dair yapılan tartışmaların tam ortasında ise göçmenler duruyor. İnsani hareketliliğinin sınırlandırılmasına dair uygulamalar uluslararası ya da ulusal gezici/göçmen mev...
Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durum...
'Reading the Risale-Nur in a Women's Sohbet'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Art of Ethical Conversation in Turkey'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'The modernity of Zakat in Turkey'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Discourse in the Dorms'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Art of Dreaming: At the tombs of saints'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
"On places of worship and Diyanet,"
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Healing the social body: Sohbet with Ankara's Alevi saint'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
Islamic Conversation: Sohbet and Ethics in Contemporary Turkey
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
The many lives of a folk epic
Jassal, Smita Tewari (Primus, 2020-02-01)
Avrupa'da Yeni Sosyal Politika Yaklaşımları
Aybars, Ayşe İdil ( Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi, 2020-01-01)
Kırsal Kadının Ekonomik Şiddetle İmtihanı
Hoşgör, Hatice Ayşe (NotaBene, 2020-01-01)
The AKP Rule and The Directorate of Religious Affairs
Şen, Mustafa (Routledge, 2020-01-01)
Yurttaş gazeteciliği
Aybars, Ayşe İdil (um:ag Vakfı Yayınları, 2020-01-01)
Ziyaret and Practical Spirituality
Jassal, Smita Tewari (Macmillan/Palgrave Press, London , 2019-02-01)
Alevi struggles
Zırh, Besim Can; Es, Murat (Springer International Publishing, 2019-01-01)
Altındiş, Emrah
Citation Formats