Department of Sociology, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (157)

Has File(s)
No (154)
Yes (3)

Author
Jassal, Smita Tewari (30)
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (17)
Aydıngün, Ayşegül (15)
Rittersberger, Helga İda (15)
Şen, Mustafa (15)

Subject
COVID-19 (1)
Cultural Studies (1)
Domestic Actor (1)
Domestic Politics (1)
European Union (1)

Date Issued
1990 - 1999 (13)
2000 - 2009 (42)
2010 - 2019 (75)
2020 - 2021 (27)

Item Type
Book Chapter (130)
Book (16)
Book Review (1)

Recent Submissions

Azerbaijan
Ergun Özbolat, Ayça (LIT Verlag, 2021-09-01)
“Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş, Değişim ve Dönüşüm Süreçlerini Anlamak ve Açıklamak”
Ergun Özbolat, Ayça; Ataşer, Alper (Nobel Yayınevi, 2021-06-01)
Turizm Bir Göç Biçimi midir?
Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2021-05-01)
Sonuç: Turizmi Haberleştirmek... Ama Nasıl?
Tılıç, L. Doğan; Rittersberger, Helga İda (Ayrıntı Yayınları, 2021-05-01)
COVID-19 Sosyolojisi?
Rittersberger, Helga İda; Tılıç, Doğan (Ayrıntı Yayınları, 2020-12-01)
Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu
Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Arslan, Hilal (null, 2020-10-01)
Bu araştırmanın amacı, çocukluğunda annesi şiddet gören erkeğin eğitim ve çalışma durumu ile evliliğinde şiddet göstermesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Böylelikle, erkeğin içinde büyüdüğü çekirdek ailede tanık oldu...
Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya
Zırh, Besim Can; Karakılıç, İlhan Zeynep (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2020-10-01)
KOVİD-19 küresel salgınının olası sonuçlarına dair yapılan tartışmaların tam ortasında ise göçmenler duruyor. İnsani hareketliliğinin sınırlandırılmasına dair uygulamalar uluslararası ya da ulusal gezici/göçmen mev...
Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Beşpınar, Lütfiye Zeynep; Arslan, Hilal (Nota Bene Yayınları, 2020-10-01)
Kadına yönelik şiddet olgusu uluslararası literatürde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. İlgili literatürde şiddet gösterenin profili (Hamberger ve Hastings, 1986; Roberts, 1987; Johnson, 2006; Murrell vd., 2007; Caeta...
Kadın ve Yoksulluk
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (Sosyal Demokrasi Derneği, 2020-06-01)
Kadın ve YoksullukFatma Umut BeşpınarÖzetKadın ve yoksulluk ilişkisini elen alan bu yazıda hem 1970’lerden bu yana dünyada gelişmekte olan kadın ve yoksulluk literatürü hem de Türkiye’de kadınların sosyo-ekonomik durum...
Bağımsız Ukrayna’yı Anlamak
Aydıngün, Ayşegül (Terazi, 2020-03-01)
Bağımsız Ukrayna’da Değişen Rusya Algısı: Bir Kırılma Noktası Olarak 2014
Aydıngün, Ayşegül; Biletska, Yuliya (Terazi, 2020-03-01)
Bu bölümde 2014 yılı sonrasında Ukrayna'da değişen Rusya algısı incelenmiştir.
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Dini Canlanma ve Ortodoks Kiliseler: Ukrayna Ortodoks Kiliselerinin Birleşmesi
Keskin, Serhat (Terazi, 2020-03-01)
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler
Aydıngün, Ayşegül; Aydıngün, İsmail (Terazi, 2020-03-01)
Ukrayna, sadece Batılıların değil, aynı zamanda Türklerin de hakkında az bilgi sahibi olduğu, Rusya ve Avrupa arasında geçiş bölgesi özelliği taşıyan ve stratejik önemi gün geçtikçe artan bir ülkedir. Ukrayna günümüzde Sov...
Yayılmacı Jeopolitikanın Amaçlanmamış Sonucu: Rusya ‘Ruhu’nu Kaybediyor
Aydıngün, Ayşegül; Aydıngün, İsmail (Terazi, 2020-03-01)
'Art of Ethical Conversation in Turkey'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
"On places of worship and Diyanet,"
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Discourse in the Dorms'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Healing the social body: Sohbet with Ankara's Alevi saint'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'The modernity of Zakat in Turkey'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
'Reading the Risale-Nur in a Women's Sohbet'
Jassal, Smita Tewari (Routledge, London/New York , 2020-02-01)
Citation Formats