THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES FROM A NEOFUNCTIONALIST PESPECTIVE

2023-7
Ünver, Deniz
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 1991'de yıkılınca, Türkçe konuşan cumhuriyetler bölgede ortaya çıkmıştır. Üzerinden çok zaman geçmeden, Türkiye bu ülkelerle yavaşça ilişki kurmaya başlamıştır. Bunu Türk dili konuşan ülkelerin bölgesel entegrasyon sürecini takip etti. Türk Dili Konuşan Ülkelerin bölgesel entegrasyon süreci 1992 yılında Ankara Zirvesi ile başlamış, ardından örgütün hükümetler arası yapısının şekillendiği 2009 yılında Nahçıvan Zirvesi izlemiştir. Ayrıca, İstanbul'da gerçekleşen 8. Zirvede, Organizasyon Türk Devletleri Teşkilatı adını almıştır. Ekonomik, kültürel, politik ve eğitim alanlarında işbirliği yapan kuruluş, bölgesel entegrasyona temel oluşturmaktadır. Bu bağlamda örgüt, bölgede artan etkisi ile Türk ülkeleri ve bölge için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk dili konuşan devletlerin örgütlenmesini yeni işlevselci bir bakış açısıyla analiz etmektir. Yeni işlevselci bakış açısına göre, entegrasyon sürecinde bir sektördeki iş birliği diğer sektörü etkilemektedir. Bu argüman, Türki Cumhuriyetlerin bütünleşme süreci örneğinde kendini kanıtlamaktadır. Örneğin, kültürel işbirliği eğitimdeki işbirliğini otomatik olarak etkilemektedir. Yeni İşlevselci bakış açısının bir diğer argümanı, ekonomik 174işbirliğinin başka işbirliği alanları yaratarak veya geliştirerek entegrasyonu daha da zorlamasıdır. Türk Devletleri Teşkilatı örneğinde ekonomik işbirliğinin ulaştırma ve turizmde işbirliği gibi diğer birçok işbirliği alanını etkilediği analiz edilebilir.Bu tezdeki temel argüman, Türk Devletleri Teşkilatı'nın, gelecekte üyeler arasındaki ilişkileri başarılı bir şekilde geliştireceği ve Yeni İşlevselci bir bakış açısıyla bölgesel entegrasyonu daha fazla geliştireceğidir.
Citation Formats
D. Ünver, “THE ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES FROM A NEOFUNCTIONALIST PESPECTIVE,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2023.