Sürekli Sistem modeliyle dişli çarklarda dinamik yüklerin ve dinamik faktörün bulunması

1990-9
Özgüven, Hasan Nevzat
Şener, Ö. Sedat
Bir dişli çark çifti, bunları taşıyan miller ve sistemi süren motorlu sistemdeki yükü simgeleyen iki diskten oluşan bir dişli sistemin dinamik analizi sürekli sistem modeli kullanılarak yapılmıştır. Burulma titreşimlerinin incelediği bu modelde kavrama noktasındaki dişler, yay ve sönüm elemanlarıyla simgelenmiştir. Kavrama yay sabitinin zamanla değişimi nedeniyle ortaya çıkan titreşimlerin analizi için, kavrama noktasında harmonik yer değiştirme fonksiyonuyla ifade edilen bir tahrik alınmıştır. Sürekli sistem için yazılan kısmi diferansiyel denklemler ve sınır koşullarından elde edilen sınır değeri problemlerinin çözümüyle, önce sistemin doğal frekansları ve öz fonksiyonları elde edilmiştir. Harmonik tahrik durumdaki sistem cevabı ise biçim analizi kullanılarak analitik olarak bulunmuştur. Bu yöntemle bulunan dinamik faktörler, toplanmış parametreli modellerle bulunan değerlerle karşılaştırılmış ve mil kütlesinin dişli dinamiği analizindeki önemi incelenmiştir.
4. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu (22-24 Eylül, 1990)
Citation Formats
H. N. Özgüven and Ö. S. Şener, “Sürekli Sistem modeliyle dişli çarklarda dinamik yüklerin ve dinamik faktörün bulunması,” Yalova, İstanbul, 1990, p. 167, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105482.