Avrupa’da Demokratik Gerilemeyi Anlamak: 2. Dünya Savaşı’ndan İtibaren Kurumsalcı Bir İnceleme

2023-10-23
Çınar, Süleyman Kürşat
Uğur-Çınar , Meral
Siyasi İlimler Türk Derneği 2. Ulusal Kongresi
Citation Formats
S. K. Çınar and M. Uğur-Çınar, “Avrupa’da Demokratik Gerilemeyi Anlamak: 2. Dünya Savaşı’ndan İtibaren Kurumsalcı Bir İnceleme,” presented at the Siyasi İlimler Türk Derneği 2. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/105723.