Melisa Kesmez'in Öykülerinde Aksayan Unsurlar

2018-11-01
Citation Formats
S. Yılmaz, “Melisa Kesmez’in Öykülerinde Aksayan Unsurlar,” 2018, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://t24.com.tr/k24/yazi/melisa-kesmezin-oykulerinde-aksayan-unsurlar,2025.