Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Programlama Dersinde Öğrencilerin Görevleri Yükleme Davranışlarının İncelenmesi

2023-10-15
Akkurt, Oktay
SOMYÜREK, SİBEL
Citation Formats
O. Akkurt and S. SOMYÜREK, “Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Programlama Dersinde Öğrencilerin Görevleri Yükleme Davranışlarının İncelenmesi,” presented at the International Education Congress 2023, Ankara, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://educongress.org/wp-content/uploads/2023/10/EDUCONGRESS-2023-ABSTRACT-BOOK-1.pdf.